Financiering van collaboratieve woonvormen

Project Together!

In Nederland lopen bewoners met coöperatieve woonwensen dikwijls tegen hetzelfde obstakel aan: de financiering. Banken en andere financiers zijn terughoudend in het financieren van deze onbekende vorm van eigenaarschap. Wat zijn hun belemmeringen? Wat maakt het voor hen anders dan een ‘gewone’ hypotheek? Wat kunnen we van het buitenland leren, waar banken vaker geld uitlenen aan collectieve woongroepen? Wanneer financieren banken wél in Nederland, en onder welke voorwaarden? Wat kunnen andere partijen doen om risico’s te verkleinen en garanties af te geven? Is eigen inbreng gewenst of noodzakelijk?

In dit seminar kijken we naar belemmeringen en oplossingen om wooncoöperaties wél te kunnen financieren. We kijken waar dat is gelukt, waar en hoe andere partijen meewerken, onder welke voorwaarden dat gebeurt en wat we kunnen leren uit het buitenland. Ten slotte bekijken we de mogelijkheden van een financieringsfonds.

Programma

Introductie collaboratief wonen en financiering (Nederlands)
13:30-14:30
Wat zijn coöperatieve woonvormen eigenlijk? En hoe ga je nou te werk als je coöperatief wil wonen? Initiatiefnemers van verschillende typen coöperaties lichten toe hoe ze collectief te werk zijn gegaan en wat ze daarbij tegenkwamen. Ze lichten toe welke (financiële) belemmeringen ze hebben ervaren, en hoe zij die hebben opgelost.

Pauze
14:30-14:45

Wat kan Nederland leren van het buitenland? (Engels)
14:45-15:45
In andere Europese landen zoals Duitsland en Zwitserland komt de financiering wel makkelijker van de grond. Tijdens dit programmadeel worden buitenlandse sprekers uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan over hun ervaringen, en hoe de geleerde lessen toegepast kunnen worden in de Nederlandse context.

Pauze
15:45-16:00

Oplossingen financiering collaboratieve woonvormen (Nederlands)
16:00-16:50
In dit laatste programmadeel bieden we een concrete oplossing die in Nederland uitkomst kan bieden voor de financiering van collaboratief wonen: de Financieringsfaciliteit Wooncoöperaties via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Amsterdam is de eerste gemeente die er gebruik van maakt en het staat inmiddels open voor alle gemeenten. In deze sessie gaan belangrijke Nederlandse financiële stakeholders in discussie over dit leenfonds en mogelijke andere concrete oplossingen.

Afsluiting
16:50-17:00

Aanmelden?

Deze inspiratiesessie maakt onderdeel uit van het programma van Project Together!
Meld je aan via de website

Map for

Financiering van collaboratieve woonvormen

Project Together!

In Nederland lopen bewonerscollectieven met coöperatieve woonwensen tegen hetzelfde obstakel aan: de financiering. In dit seminar gaan we in gesprek over de belemmeringen en mogelijkheden voor de financiering van collaboratieve woonvormen. Lees meer