Fabriekstour innovatieve woningproducenten

"Zien is geloven"

De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Het toepassen van vernieuwende productiewijzen en producten begint bij de bekendheid ervan. Daarom organiseert Aedes samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder Bouwend Nederland, De Stroomversnelling, Uneto/VNI, NVB-bouw en Platform31) een fabrieks- en inspiratietour.

Voor woningcorporaties ligt er een gezamenlijke opgave om snel meer woningen te bouwen. De uitdaging is om dit zo betaalbaar mogelijk te doen en de kwaliteit aan te laten sluiten bij verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd is in de bouwsector in korte tijd een tekort aan productiecapaciteit ontstaan. Dit leidt tot meer prijsdruk en belemmert snelle opschaling van de bouwproductie.

Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Bij voldoende schaalomvang kunnen deze vernieuwingen bijdragen aan de beheersing van bouwkosten. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen.

Vijf innovatieve bouwbedrijven

Tijdens deze tour geven vijf innovatieve bouwbedrijven inzicht in de wijze waarop zij door hun vernieuwende wijze van produceren, een bijdrage kunnen leveren aan betaalbaarheid en verhoging van de kwaliteit van het bouwproces en de geleverde woningen. Een goed moment om u te laten inspireren en kennis te maken met deze voorlopers en hun werkwijzen.

Waarom deelnemen aan deze tour?

Als u deelneemt aan deze tour (of een van de etappes):

 • maakt u kennis met vernieuwende productiewijzen en goedkopere bouwvormen.
 • krijgt u zicht op hoe u als opdrachtgevers gezamenlijk meer volume kunt creëren.
 • neemt u kennis van de wijze waarop deze producenten faalkosten reduceren.
 • bespreekt u met de producent en collega-deelnemers hoe het proces van bouwinnovatie kan worden gestimuleerd.

Opzet van de fabriekstour

Verspreid over vijf regio’s in het land organiseren we bezoeken aan verschillende vooroplopende en innovatieve productiebedrijven. Tijdens deze tour maakt u kennis met de wijze van produceren en de wijze waarop deze bedrijven de kwaliteit van de geleverde woningen realiseren en welke kosten hiermee worden bespaard. De bezoeken vinden plaats op donderdagmiddagen van 13:00 – 17:00 uur. Vanaf 12:30 uur wordt u een eenvoudige lunch aangeboden.

Voor wie?

Voor de fabriekstour worden directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uitgenodigd deel te nemen. Deelname aan de fabriekstour is kosteloos, maar niet vrijblijvend.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor één bezoek, maar u kunt ook aan meerdere bezoeken deelnemen (zie bovenaan deze pagina ‘Aanmelden’.)

Programma

De volgende productiebedrijven presenteren zich tijdens de bezoeken:

1. Bouwbedrijf Hendriks Coppelmans en Unica Energy Solutions

Betaalbaar en duurzaam bouwen

Datum: donderdag 22 november 2018
Tijd: 13:00 – 17:00 uur
Locatie: Boekel (Noord-Brabant)

Starters, een- en tweepersoonshuishoudens en mensen met een kleine portemonnee hebben in de huidige, krappe woningmarkt moeite met het vinden van een betaalbare woning. Daarnaast stijgen de bouwkosten. René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie bij Hendriks Coppelmans Bouwgroep, laat zien hoe Hendriks Coppelmans als ontwikkelende bouwer met hun (af)TOPwoningen betaalbare huurwoningen realiseert en er tegelijkertijd in slaagt om de woonlasten zo laag mogelijk te houden.

Hendriks Coppelmans 4

Appartementen industrieel, duurzaam en betaalbaar renoveren

Ruim 80% van de sociale huurvoorraad is voor 2040 toe aan renovatie en in 2050 moeten alle woningcorporaties CO₂-neutraal zijn. Welke keuzes kunt u vandaag al maken zodat u nu al stappen maakt om deze doelstellingen te behalen?

Unica 1

Unica Energy Solutions werkt samen met corporatie Vivare en Nijhuis Bouw aan een pilot voor het verduurzamen van appartementencomplexen met een centrale warmteopwekking. Hierbij wordt gewerkt aan een optimale combinatie van warmtetechniek en bouwkundig isoleren om de kosten zo laag mogelijk te houden en waarbij een maximale CO2-reductie wordt gerealiseerd.

Door de combinatie met warmtepompen, opslag van warmte, zonne-energie en beperkte isolerende maatregelen kunnen we het aardgasverbruik met meer dan 80% reduceren. Ook kunnen we hiermee minimaal vier labelsprongen maken. Door de bestaande aardgasketels minder te belasten en in te zetten voor de piekvraag zullen deze langer meegaan en hoeft de binnen installatie niet worden aangepast.

Unica Energy Solutions wil dit concept verder industrialiseren om tot een lagere realisatieprijs en efficiënt beheer te komen. Zij komt graag in contact met corporaties om deze oplossing systematisch toe te passen en op te schalen. Marcel Gehrels, manager business development bij Unica Energy Solutions, licht dit concept nader toe.

2. Bouwgroep Dijkstra Draisma, Breman Techniek en Betonson

Conceptueel en industrieel bouwen (woningen bouwen als LEGO)

Datum: donderdag 13 december 2018
Tijd: 13:00 – 17:00 uur (lunch start 12.30 uur)
Locatie: Dokkum (Friesland)

De Droogstapelbouwwoning van Bouwgroep Dijkstra Draisma is een 100% demontabele woning met droge verbindingen. De woning wordt in één dag opgebouwd en kan op ieder gewenst moment weer worden verplaatst. De elementen worden gestapeld als lego, waardoor de woning beschikbaar is in meerdere kleuren, hoogtes, breedte‐ en lengtematen. Uniek en dé oplossing voor woningcorporaties.

Dijkstra&Draisma 1

Het familiebedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma is voortrekker in het vernieuwen en verduurzamen van de bouw. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld van aannemer naar aanbieder. Ze biedt producten en diensten aan en ontplooit nieuwe innovaties, zoals egaliserend behang en een voor 92% circulaire isolatiegevel. De verduurzamingsuitdagingen van 2050 kunnen in haar ogen alleen worden gerealiseerd door de bouwprocessen te robotiseren en te industrialiseren.

Tijdens het bezoek aan de fabriek van Dijkstra Draisma in Dokkum ziet u de Droogstapelbouwwoning en een deel van het productieproces met eigen ogen. Hier komen innovatie, circulariteit, verduurzaming en efficiëntie samen. De fabriek is volautomatisch, gerobotiseerd en geïndustrialiseerd, waardoor razendsnel efficiënte en circulaire isolatiegevels worden gefabriceerd. Door dit geïndustrialiseerde proces worden vier keer zoveel woningen per jaar gerealiseerd.

Breman en Betonson
De bedrijven Breman en Betonson waren vanaf het eerste moment betrokken bij de totstandkoming van de Droogstapelbouwwoning. Breman als dé technische expert op het gebied van duurzame en energiebesparende oplossingen voor de woningbouw. Betonson als totaalleverancier van (prefab) systeemvloeren, zoals begane grond- verdiepings- en dakvloeren. Samen met haar ketenpartners nodigt Bouwgroep Dijkstra Draisma u uit om met de Droogstapelbouwwoning kennis te maken.

3. Bouwbedrijf BAM

Energieneutraal en gasloos met Plug-and-Play NOM-energiemodule

Datum: donderdag 10 januari 2019
Tijd: 13:00 – 17:00 uur (lunch start 12.30 uur)
Locatie: Veenendaal (Utrecht)

Bij BAM Modulair Ontwikkelen en Bouwen staan duurzame, circulaire en modulaire ontwikkelingen en innovaties centraal. BAM maakt gebruik van modulaire elementen waarin zij bouwonderdelen en installaties integreren.

BAM Modulair EM fabriek

Een van deze ontwikkelingen heeft geleid tot de modulaire distributiebaan. Een slim samengesteld compact element waar de Centrale Verwarming, GKW (Gekoeld Water voor koeling) en elektra in verwerkt zijn. Dit wordt seriematig geproduceerd in de fabriek in Veenendaal. Door fabrieksmatig in een controleerbare en veilige omgeving te produceren, is de kwaliteit van de verschillende elementen gegarandeerd.

Ook de NOM-Energiemodule wordt hier door BAM gemaakt. Een plug-and-play oplossing waarin alle installaties die nodig zijn om gerenoveerde woningen gasloos en energieneutraal te maken, zijn geïntegreerd. Door in de fabriek te produceren, monteren en testen minimaliseert BAM de handelingen op locatie. Op die manier is de Energiemodule snel aangesloten en hebben bewoners nog dezelfde dag warm water.

“Today’s modularity is tomorrow’s circularity”. BAM Modulair Ontwikkelen en Bouwen laat u hiermee graag kennis maken op de fabriekslocatie in Veenendaal.

4. Hegeman Bouwgroep

Modulaire woningbouw; one-piece-flow

Datum: donderdag 31 januari 2019
Tijd: 13:00 – 17:00 uur (lunch start 12:30 uur)
Locatie: Arnhem (Gelderland)

Tegen de achtergrond van de enorme bouwopgave die de komende jaren op de bouwsector afkomt, hebben woningbouwketens een uitdaging: een hogere keten-productiviteit realiseren. Hegeman Bouwgroep uit Almelo en Löwik Installatietechniek werken hierom al jaren samen en zijn daardoor in staat om in één week een bestaande woning te vervangen met een Nul-op-de-Meter woning. Een kort bouwproces van 5 werkdagen, waarbij elke dag één woning kan worden opgeleverd.

hegeman 3

Hoe doen Hegeman en Löwik dat? Beide bedrijven constateerden dat de werkzaamheden van bouwer en installateur als gevolg voortschrijdende prefabricatie op de bouwplaats steeds meer overlapten. Na een aantal jaren experimenteren met prototypes, zijn nu hoogwaardige en beproefde installatie-modules ontwikkeld, op basis van de principes van Inno Concept Bouwen (ICB).

Eindresultaat: de Modulaire Woning waarmee in één week tijd een bestaande woning door een NOM-woning wordt vervangen. Hegeman nodigt u graag uit om met deze nieuwe wijze van produceren kennis te maken op de bouwplaats in Arnhem. Ze gaan graag met u en de andere aanwezigen in gesprek over de vraag hoe een stabiele productiestroom te realiseren. Kom dat met eigen ogen zien!

5. Ursem Modulaire bouwsystemen en Schouten Installatie Techniek

Modulair & industrieel woningen bouwen

Datum: donderdag 14 februari 2019
Tijd: 13:00 – 17:00 uur (lunch start 12.30 uur)
Locatie: Wognum (Noord-Holland)

Ursem Modulaire Bouwsystemen (UMBS) is 35 jaar geleden opgericht vanuit een visie: traditionele bouw wordt ingehaald door industriële bouwmethoden waarbij de bouwplaats(kosten en -overlast) laag blijven en de kwaliteit van het werk hoog.

Dankzij de betrokkenheid van bouwbedrijf Ballast Nedam en installatiebedrijf Schouten Techniek is het productenpakket verbreed en worden installaties en bouwelementen integraal ontworpen. UMBS is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest geavanceerde modulaire systeemleveranciers van Europa.

UMBS Hotel-Jakarta

Voor woningbouw levert UMBS verschillende bouwsystemen waarbij het nieuwe zelfdragende, compacte betoncasco hoogbouwsysteem, geschikt tot 20 verdiepingen hoog, met een grote indelingsvrijheid en flexibel bij toekomstige herindelingen, een bewezen concept is met zeer veel mogelijkheden. De voordelen van de modulaire bouwsystemen van Ursem zijn:

 • bouw- en bouwproceskosten besparing en -beheersing
 • planningszekerheid
 • beheerste en uitstekende bouwkwaliteit
 • diverse laag energetische, ook all-electric oplossingen, incl. BENG
 • snelle(re) bouwwijze – excellent bij sloop/nieuwbouw
 • circulair
Map for Boekel, Dokkum, Veenendaal, Almelo en Wognum
Af top woningen boekel 1 internal thumb small 1532696569

Fabriekstour innovatieve woningproducenten

"Zien is geloven"

De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Het toepassen van vernieuwende productiewijzen en producten begint bij de bekendheid ervan. Daarom organiseert Aedes samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder Bouwend Nederland, De Stroomversnelling, Uneto/VNI, NVB-bouw en Platform31) een fabrieks- en inspiratietour Lees meer

12:30-17:00 Fabriekstour
 • Donderdag 22 november: Hendriks Coppelmans/Unica Energy Solutions (Boekel, Noord-Brabant)
 • Donderdag 13 december: Bouwgroep Dijkstra Draisma, Breman Techniek en Betonson (Dokkum, Friesland)
 • Donderdag 10 januari 2019: Bouwbedrijf BAM (Veenendaal, Utrecht)
 • Donderdag 31 januari 2019: Hegeman Bouwgroep (Almelo, Overijssel)
 • Donderdag 14 februari 2019: Ursem Modulaire Bouwsystemen en Schouten Installatie Techniek (Wognum, Noord-Holland)

Wilt u in het opmerkingenveld aangeven of u wel/geen gebruik maakt van de lunch bij inloop (vanaf 12.30 uur).

Kosten:   Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend (no-show fee € 150,-)Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.