Expertsessie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn hard nodig om de motor draaiende te houden in verschillende economische sectoren. De groei van het aantal arbeidsmigranten leidt tot verschillende maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wonen, bedrijfshuisvesting, arbeidsmarkt, participatie en integratie. Tijdens een expertsessie met bestuurders en professionals van gemeenten, provincies en het Rijk, sleutelfiguren uit het netwerk van marktpartijen en experts verkennen we deze uitdagingen en bieden we inspiratie met aansprekende praktijkvoorbeelden.

Programma

De expertsessie bestaat uit twee delen:

  1. Analyse. Samen met sleutelfiguren uit het partnernetwerk van marktpartijen en experts verkennen we de opgaven: wat komt er op gemeenten en provincies af en waar moeten ze mee aan de slag? (openbaar)
  2. Verkenning van handelingsperspectieven. Wat kunnen gemeenten, provincies en het Rijk concreet doen om de komst van arbeidsmigranten in goede banen te leiden? Welke lessen zijn er al geleerd? Hoe kunt u als één overheid optrekken? (besloten, alleen voor overheden)

Deel 1: analyse

Openbaar

09:00 Inloop
09:30 Welkom en opening
Door dagvoorzitter Hamit Karakus (directeur Platform31)
09:35 Achtergrond en aanleiding
Door Jan Goijaarts (wethouder gemeente Meierijstad, voorzitter pijler Economie & Fysieke Leefomgeving M50-netwerk van middelgrote gemeenten)
09:40 Inleiding ‘het vraagstuk door de ogen van de arbeidsmigrant en inzicht in uitdagingen, vraagstukken en opgaven m.b.t. arbeidsmigranten voor overheden’
Door Igor Milovanovic
10:00 Vraaggesprek met een uitzender, een ondernemer en een huisvester die werken met arbeidsmigranten
10:30 Pauze

Deel 2: verkenning van handelingsperspectieven

Besloten, alleen voor overheden

10.45 Presentatie Huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken. Een noodoplossing of strategie?
Door Arjan Stokreef (projectmanager Ariadne project)
11:15 Vragen & discussie
11:30 Wat kunnen overheden doen om het vraagstuk van arbeidsmigranten in goede banen te leiden?
Interactieve groepsgesprekken over de opgaven en uitdagingen van deelnemende overheden
12:00 Wrap-up met lessen en aanbevelingen voor de praktijk
Door Igor Milovanovic
12:10 Plenair gesprek over de rol, bijdrage en betrokkenheid van gemeenten, provincies en het Rijk
12:30 Lunchpauze

Deel 3: excursie naar Labour Hotel Waalwijk

Facultatief

13:15 tot ca. 14.00u

Map for Gemeente Waalwijk
 mg 1166 internal thumb small 1575904282

Expertsessie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn hard nodig om de motor draaiende te houden in verschillende economische sectoren. De groei van het aantal arbeidsmigranten leidt tot verschillende maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wonen, bedrijfshuisvesting, arbeidsmarkt, participatie en integratie. Tijdens een expertsessie verkennen we deze uitdagingen en bieden we inspiratie met aansprekende praktijkvoorbeelden. Lees meer

Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.