Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

De energietransitie heeft grote ruimtelijke gevolgen. Het opwekken van meer zonne- en windenergie en het duurzaam verwarmen van onze gebouwen zorgt ervoor dat de fysieke woon- en leefomgeving in Nederland in korte tijd flink verandert. De instrumenten van de Omgevingswet bieden overheden handvatten om deze maatschappelijke opgave aan te pakken. Tijdens een online bijeenkomst op 23 juni verdiept u uw kennis over de kansen die de Omgevingswet biedt om de energietransitie te versnellen. Meld u snel aan!

Voor de ruimtelijke inpassing van de plannen en projecten binnen de energietransitie ligt het voor de hand om te kijken naar de instrumenten van de Omgevingswet. De wet die regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigt en samenvoegt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de kansen die de Omgevingswet biedt om de energietransitie te versnellen en delen we de kennis en ervaring die is opgedaan in het pilottraject Energietransitie en Omgevingswet.

Voorbeelden van versnellingen

In het pilottraject gingen acht gemeenten aan de slag met het versnellen van de energietransitie met behulp van de instrumenten van de Omgevingswet. Ruim twintig gemeenten experimenteerden mee in een zogenoemde tweede ring. In de pilotgemeenten speelden diverse vraagstukken: van de wijze waarop een omgevingsplan ingezet kan worden om een Regionale Energiestrategie te vertalen naar ruimtelijk beleid, tot het aardgasvrij maken van een wijk. Ook verkenden de gemeenten hoe voorkomen kan worden dat de energietransitie sectoraal wordt benaderd.

Wat kunt u verwachten?

Op 23 juni delen we de belangrijkste lessen uit de pilots met u. We geven antwoord op vragen die centraal stonden tijdens de pilots en gaan vervolgens in groepen uiteen om te verdiepen op meer specifieke thema’s.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online bijeenkomst via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Over de pilot

Het pilottraject is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door een consortium bestaande uit Platform31, Antea Group, Rho adviseurs, TNO, Over Morgen en Rebel. De pilotgemeenten waren Goes, Den Haag, Zoeterwoude, Maastricht, Boxtel, Groningen, Tilburg en Súdwest-Fryslân.

Map for

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

Tijdens een online bijeenkomst op 23 juni verdiept u uw kennis over de kansen die de Omgevingswet biedt om de energietransitie te versnellen. Lees meer

Wilt u deelnemen? Mail dan naar: