Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken 

Presentatie inspiratieboek

In veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan is de energietransitie niet de enige opgave. Er spelen ook andere zaken op het gebied van leefbaarheid, werkgelegenheid of armoede die voor bewoners dichterbij en urgenter zijn dan het klimaatprobleem. Denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek of onveiligheid, maar ook aan een slechte gezondheid. We richten ons in deze bijeenkomst op dat laatste: de gezondheidsverschillen zijn in Nederland namelijk groot. Mensen met een lage sociaaleconomische status overlijden gemiddeld zes jaar eerder dan mensen met een hoge sociaaleconomische positie. Door de energietransitie te benutten om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een integrale verbetering van wijken kunnen ook deze gezondheidsachterstanden worden teruggedrongen. Zodoende wordt door het verbinden van de sociale- en fysieke opgave in kwetsbare wijken de wijk niet alleen aardgasvrij, maar verbeterd ook de gezondheid van bewoners.

Over dit onderwerp maakten we het inspiratieboek: Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken. Dit boekje presenteren we op 18 september. In deze bijeenkomst laten we zien waar de opgave van de energietransitie en die van gezondheid elkaar raken en hoe in Nederland aan de samenhang van beide opgaven wordt gewerkt. Daarnaast zoomen we in op enkele voorbeelden van gemeenten en woningcorporaties die de energietransitie en de gezondheidsopgave aan elkaar verbinden. We organiseren deze bijeenkomst samen met de initiatiefnemers van het inspiratieboek uit de gemeenten Utrecht, Groningen en Schiedam/Rotterdam.

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is relevant voor gemeenteambtenaren, corporatiemedewerkers en wijkprofessionals die nieuwsgierig zijn naar het verbinden van de duurzaamheidsopgaven met de gezondheidsopgaven.

Georganiseerd door

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het experimentenprogramma Verduurzaming van kwetsbare wijken en GezondIn. In het meerjarige experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met 18 gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Het GezondIn-programma stimuleert gemeenten bij het verkleinen van gezondheidsverschillen. GezondIn is een samenwerking tussen Platform31 en Pharos, Kenniscentrum voor gezondheidsverschillen.  

Map for

Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken 

Presentatie inspiratieboek

In deze online bijeenkomst laten we zien waar de opgave van de energietransitie en die van gezondheid elkaar raken en hoe in Nederland aan de samenhang van beide opgaven wordt gewerkt. Lees meer

Deelname is gesloten. Voor vragen neem contact op met Anne Kunst.