Eindcongres Impact van corona op het openbaar bestuur

De wereldwijde coronacrisis dwingt nieuw beleid en keuzes af op diverse terreinen. De impact van de pandemie op het binnenlands bestuur is dan ook enorm. Om alle kennis hierover toepasbaar te maken voor beleidsmakers, bestuurders en praktijkprofessionals, organiseert Platform31 in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Thorbeckeleerstoel van de Universiteit Leiden op vrijdag 25 juni een digitaal eindcongres ‘Impact van corona op het openbaar bestuur’.

Coronapapers

Hoe overleeft lokale democratie in quarantaine? Differentieert beleid naar lokale omstandigheden? Verandert de verhouding tussen staat en samenleving? Verschuift het maatschappelijk vertrouwen? En hoe ziet de wereld eruit na corona? Onderzoekers uit een multidisciplinair onderzoeksteam beschreven, analyseerden en duidden deze vraagstukken het afgelopen jaar met de focus op decentrale overheden. Hun prikkelende bijdragen en beschouwingen zijn periodiek gebundeld op Coronapapers.nl.

Het eindcongres: wat gaan we doen?

Tijdens het digitale congres gaan wetenschappers, bestuurders beleidsmakers en praktijkprofessionals met elkaar in gesprek over bovengenoemde vragen, op zoek naar lessen en handelingsperspectieven voor de wereld tijdens en na corona.

In vier rondes en een eindgesprek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Ronde 1: Verschil in verhoudingen
  Wat heeft corona gedaan met de verhoudingen in het bestuur? Zowel in de verhouding tussen bestuurlijke gremia als de verhouding tussen bestuur en volksvertegenwoordiging? Welke aanpassingen nemen we mee naar het post-corona tijdperk?
 • Ronde 2: Democratie
  Wat betekent de crisis voor de democratie in termen van kansen en bedreigingen voor zowel de democratische instituties als voor burgers?
 • Ronde 3: Leiders & organisatie
  Welke invloed heeft corona op het lokale bestuur? In hoeverre zijn onze decentrale bestuurders crisisbestendig? Welke post-coronastrategieën zijn er in crisistijd al ontwikkeld en wie ‘bewaakt’ die?
 • Ronde 4: Staat & samenleving
  Is in coronatijd het vertrouwen van burgers in de overheid veranderd? Hoe tijdelijk of blijvend is een dergelijk effect? Hoe wordt er toegeleefd naar het post-corona tijdperk en wie gaat/gaan daarin voorop? Wat doet 1,5 meter afstand houden met een samenleving?
 • Eindgesprek
  Hoe is de lokale/regionale wereld door corona veranderd? Welke tijdelijke regelingen zouden we ook na de crisis moeten behouden? En zijn we bestand tegen een volgende grote crisis?

Interesse?

Bent u beleidsmaker, bestuurder of praktijkprofessional? Dan is dit eindcongres wellicht iets voor u. U kunt zich hier alvast aanmelden. Het volledige programma ontvangt u binnenkort. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Bella Bluemink (bella.bluemink@platform31.nl / 06 1282 4511)

Map for

Eindcongres Impact van corona op het openbaar bestuur

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. Onderzoekers achter Coronapapers.nl beschreven, analyseerden en duidden de vraagstukken het afgelopen jaar met de focus op decentrale overheden. Tijdens het congres gaan zij met bestuurders beleidsmakers en praktijkprofessionals in gesprek, op zoek naar lessen en handelingsperspectieven voor de wereld tijdens en na corona. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.