Effectieve samenwerking tussen huurdersorganisatie en woningcorporatie

Huurdersorganisaties en woningcorporaties hebben het beste voor met hun huurders. Toch kunnen de verschillende perspectieven flink botsen. Dat hoeft niet erg te zijn, als je constructief blijft samenwerken. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de succesfactoren voor zo’n samenwerking? Hoe blijf je elkaar vinden en hoe zorg je samen voor meerwaarde?

Deze webinar – een initiatief van Platform31 en de Woonbond – gaat over hoe je als huurdersorganisatie en woningcorporatie effectief kan samenwerken. Ook bieden we in de webinar de kans om met woningcorporaties en huurdersorganisaties van elders in Nederland van gedachten te wisselen. Gebruik elkaars denkkracht!

Doel webinar

  • Deelnemers krijgen handvatten en wisselen kennis uit over hoe je effectief kunt samenwerken als woningcorporatie en huurdersorganisatie.

Programmaonderdelen

Deel 1: Experts delen kennis over hoe je effectief kan samenwerken. Zij gaan in op vragen als: wat zijn succesfactoren voor een effectieve samenwerking? Hoe werk je aan onderling vertrouwen? Deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen.

Deel 2: Hoe doen anderen dat? In kleine groepen helpen we elkaar verder. Deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit met huurdersorganisaties en woningcorporaties elders in Nederland om zo tot vernieuwende inzichten te komen.

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor huurdersorganisaties en woningcorporaties die nieuwsgierig zijn naar hoe partijen elders samenwerken aan het vergroten van hun impact.

Zie ook

Samenwerken aan prestatieafspraken

Soort Webinar
Datum 16 februari 2023
Tijd 15:30-17:00 uur

Prestatieafspraken: voor sommigen een noodzakelijk kwaad, voor anderen een plezierig en nuttig proces. In dit webinar gaan we in op de samenwerking binnen prestatieafspraken. Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken zo inrichten dat er een nuttige inhoudelijke discussie ontstaat over wat er nu echt nodig is?
Inschrijven voor de webinar


Naar een gelijkwaardigere samenwerking bij lokaal woonbeleid

Auteur Tanja Morsheim, Nino Reus en Anne Kunst
Verschijningsdatum april 2022
Omvang 36 pagina’s
Prijs gratis download

Platform31 onderzocht de samenwerking binnen de lokale driehoek. We keken naar perspectieven, rolverhoudingen en onderlinge verwachtingen. In deze publicatie delen we onze bevindingen en lessen en kansen voor het verbeteren van de samenwerking, om zo de gelijkwaardigheid tussen de gemeente, huurdersorganisatie en corporatie te vergroten.
Download de publicatie

Map for

Effectieve samenwerking tussen huurdersorganisatie en woningcorporatie

Hoe kunnen huurdersorganisaties en woningcorporaties effectief samenwerken? In deze webinar krijg je de kans om met woningcorporaties en huurdersorganisaties van elders in Nederland van gedachten te wisselen. Lees meer

De aanmelding voor deze webinar is inmiddels gesloten.