Een nieuwe economie: naar een brede welvaart

Brede welvaart is een concept dat steeds meer aan aandacht wint, en dat door de coronacrisis extra belangrijk is geworden. Waar binnen de economie eerder de focus lag op groei van het BBP, wordt welvaart nu steeds meer gezien als een breder concept, waarin het welbevinden van mensen centraal staat.

Samen met de VNG houden we dit webinar over hoe u uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de transitie naar een nieuwe lokale economie. Spreker is onder andere dr. ir. Joks Janssen, praktijkhoogleraar Brede Welvaart in de Regio van Tilburg University.

De economische ‘pauze’ van het afgelopen jaar als gevolg van corona geeft de mogelijkheid om opnieuw aan de tekentafel te gaan zitten. Vooral op het gebied van duurzaamheid en digitalisering hebben gemeenten te maken met concrete doelstellingen die behaald moeten worden, denk aan de energietransitie, de woonopgave en de overgang naar een circulaire economie. De economie van de toekomst komt er anders uit te zien.

Wat betekent brede welvaart voor het herstel van de lokale en regionale economie? Wat is hier concreet voor nodig? Wat is de rol van de gemeente? Wat betekent dit voor de interne organisatie en voor de samenwerking met partners? Wat is de rol van data hierbij? Verschillende sprekers informeren u en geven inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is interessant voor diegenen werkzaam binnen management/beleid, zoals: beleidsmakers, planolo​gen, medewerkers economische zaken.

Map for

Een nieuwe economie: naar een brede welvaart

Brede welvaart is een concept dat steeds meer aan aandacht wint, en dat door de coronacrisis extra belangrijk is geworden. Samen met de VNG houden we dit webinar over hoe organisaties zich optimaal kunnen voorbereiden op de transitie naar een nieuwe lokale economie. Lees meer