Een mensgerichte aanpak van verward gedrag

Krachten bundelen in de buurt

Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Gemeenten, sociale- en veiligheidsorganisaties, sociale professionals, wijkagenten, woningbouwmedewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en actieve buurtbewoners moeten samen zoeken naar manieren waarop we prettig en veilig samen kunnen leven in de wijk. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor die groep waar levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving? De online leersessie op 10 september biedt inzicht.

Denk aan mensen met ernstigste psychische of psychosociale problemen, mensen met dementie of LVB. Het zorgen voor veiligheid – van zowel deze mensen als van omwonenden – en integratie in de wijk vormen hierin een belangrijk onderdeel. Deze omslag maken we niet van vandaag op morgen: we staan nog aan het begin. Hoe zorgen we dat de buurt er klaar voor is?

Wat kunt u verwachten?

Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving bij de Hogeschool Windesheim, verzorgt de aftrap van de online leersessie door ons mee te nemen in de stand van het land. Alie Weerman pleit voor een sterkere integratie van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties en promoveerde in 2016 cum laude aan de VU op het thema ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners.

Vervolgens geven we u een kijkje in de keuken van een inspirerende praktijk uit het land. De praktijkbeschrijving maakt duidelijk dat de meeste mensen best willen wonen in een buurt met niet alleen ‘ons soort mensen’, zo lang ze maar weten dat ze ergens terecht kunnen mocht er iets zijn.

Familie-ervaringsdeskundige Joke van der Meulen en Trista Hanssens, ervaringsdeskundige GGZ, reflecteren op deze praktijken. Immers, ervaringsdeskundigen weten bij uitstek wat de doelgroep nodig heeft om zich welkom te voelen. Ook weten zij als geen ander welke weerstand mensen met psychische problemen kunnen ondervinden. Wat valt hen op? Wat spreekt hen aan? Waar zien zij nog ontwikkelpunten? Er is ruimte voor interactie en vragen. Bovendien ontvangen alle deelnemers als eerste de publicatie ‘Krachten bundelen in de buurt, vijf inspirerende ggz-praktijken bekeken door ervaringsdeskundige bril’.

Voor wie?

De online leersessie is interessant voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier op de website van Movisie kunt u zich aanmelden voor de online leersessie. U ontvangt kort van te voren een mail met een link naar de online sessie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Kuiper.

Map for

Een mensgerichte aanpak van verward gedrag

Krachten bundelen in de buurt

Hoe kunnen gemeenten, sociale- en veiligheidsorganisaties, sociale professionals, wijkagenten, woningbouwmedewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en actieve buurtbewoners de krachten bundelen voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag? De online leersessie biedt inzicht. Lees meer

Wilt u deelnemen aan de online leersessie? Meld u dan aan op de website van Movisie.