Een betere aanpak bij huurachterstanden: Mobility Mentoring® voor woningcorporaties

Ongeveer 1.4 miljoen huishoudens in Nederland hebben risicovolle of problematische schulden. Voor hen is het moeilijk om maandelijks de huur op tijd te betalen. Woningcorporaties huisvesten veel huurders met een laag inkomen, waarbij soms sprake is van een betalingsrisico. Woonconsulenten, medewerkers huurincasso, en complex/buurtbeheerders leveren ieder jaar weer veel inspanningen om schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Toch blijven zij te maken hebben met huurders die regelmatig achterstand hebben, niet te bereiken zijn of hun betalingsregeling niet nakomen. Dat moet toch effectiever kunnen? Op 18 april leert u wat u (anders) kan doen in de omgang met huurders met betalingsachterstanden en ontdekt u welke rol de aanpak Mobility Mentoring® hierbij kan spelen .

In verschillende gemeenten worden mensen met een laag inkomen of multi-problematiek via de aanpak Mobility Mentoring® ondersteund. Dat is een aanpak uit Boston, op basis van inzichten van Harvard University uit de hersenwetenschap. Mobility Mentoring® kan ook voor woningcorporaties van meerwaarde zijn. De principes kunnen worden toegepast om huurders te helpen van hun huurachterstanden af te komen of om te voorkomen dat huurachterstanden ontstaan.

Wat gaan we doen?

De bijeenkomst staat in het teken van de dagelijkse praktijk van het omgaan met huurders met schuldproblemen. We presenteren het gedachtengoed van Mobility Mentoring®. Wat houdt het in en welke ervaringen zijn hiermee in Nederland opgedaan?

We staan stil bij wat corporatiemedewerkers (anders) kunnen doen in de behandeling van huurders met betalingsachterstanden. Hoe stel je je als woonconsulent, medewerker huurincasso, complex- of buurtbeheerder open en toegankelijk op? Hoe kun je de dienstverlening zo aanpassen dat er geen onnodige drempels voor deze huurders worden opgeworpen? Hoe kun je huurders stimuleren om weer controle te krijgen over hun situatie? Wat is de rol van waarderen en belonen hierbij? En hoe creëer je een vertrouwde omgeving die voor deze huurders niet bedreigend overkomt?

Tijdens de bijeenkomst gaat u in groepjes actief aan de slag met fictieve of zelf ingebrachte cases van huurders met financiële problemen. Daarbij staat de vraag centraal hoe corporaties hiermee om kunnen gaan. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een factsheet met praktische tips voor corporaties. Tot slot bieden we de mogelijkheid tot een intervisiesessie. Deelnemers kunnen een vraagstuk inbrengen uit hun eigen praktijk, waarover een groepje deelnemers constructief-kritisch meedenkt volgens een intervisiemethodiek.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor woonconsulenten, medewerkers huurincasso, complex-, buurtbeheerders en beleidsmedewerkers wonen of huurbeleid van woningcorporaties. Het programma Werken aan leefbare wijken staat open voor corporatiemedewerkers van zowel partners als niet-partners van Platform31. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst.

Werken aan leefbare wijken

Werken aan leefbare wijken biedt woon-, wijk-, en buurtprofessionals en beleidsmedewerkers wonen bij woningcorporaties die bezig zijn met het dagelijkse verhuren en beheren van woningen en wooncomplexen (en het formuleren van beleid hiervoor), de mogelijkheid te werken aan de effectiviteit van het eigen handelen. Kennis en vaardigheden die nodig zijn om als wijkprofessional het verschil te maken, staan centraal. Zowel in de contacten met bewoners als in de samenwerking met andere organisaties. Wijkwerken is een vak!

Map for Platform31, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag (7e etage boven Den Haag CS)
Afbeelding 1 internal thumb small 1519207193

Een betere aanpak bij huurachterstanden: Mobility Mentoring® voor woningcorporaties

Ongeveer 1.4 miljoen huishoudens in Nederland hebben risicovolle of problematische schulden. Voor hen is het moeilijk om maandelijks de huur op tijd te betalen. Woningcorporaties huisvesten veel huurders met een laag inkomen, waarbij soms sprake is van een betalingsrisico. Op 18 april leert u wat u (anders) kan doen bij huurachterstanden en ontdekt u welke rol de aanpak Mobility Mentoring® hierbij kan spelen. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloos voor partners van Platform31; niet-partners betalen € 395 (exclusief btw)Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.