Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II)

Benieuwd naar wat Europese samenwerking u als stad kan opleveren? Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen in de energietransitie, maar zijn niet de enige! Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken in Europa waar op een integrale manier wordt toegewerkt naar een ‘energiepositieve’ gebouwde omgeving. Het Europese programma PED stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Laat u deze middag informeren over de laatste stand van zaken en hoe u uw aanmelding voor de tweede call van het PED-programma zo goed mogelijk vormgeeft.

Positive Energy Districts

Het programma Positive Energy Districts (PED) draagt bij aan het doel van de Europese Commissie om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling, zowel op technologisch, ruimtelijk, beleidsmatig, financieel, sociaal als economisch gebied. Het vraagt een afstemming tussen gebouwen, gebruikers, regionale energienetten en mobiliteitssystemen. Positive Energy Districts streven er zelfs naar om netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren.

Call PED-II open sinds 20 oktober

Het Europese programma Positive Energy Districts (PED) is opgericht om samenwerking en kennisdeling tussen landen en steden te stimuleren. Lokale overheden hebben samen met kennisinstellingen de lead. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen subsidies beschikbaar. Sinds 20 oktober is de call van de tweede ronde van het PED-programma (PED-II) open en kunnen consortia van kennisinstellingen en gemeenten zich aanmelden voor deelname. Inschrijving kan tot medio februari 2022.

Nederlandse netwerkgroep PED-II

Platform31 heeft een Nederlandse netwerkgroep opgericht om gemeenten en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun subsidieaanvraag voor PED-II. Vandaag ontvangt u de laatste informatie over PED-II en kunt u al uw vragen stellen over hoe u uw aanmelding het beste kunt vormgeven. Betrokkenen vanuit BZK, RVO en JPI Urban Europe geven toelichting en beantwoorden uw vragen. U bent van harte welkom!

Programma

  • Welkom en introductie door Taco Kuiper (Platform31)
  • Mark Westerhuis (Platform31/PED projectteam) geeft een overzicht van de stand van zaken rondom PED-II
  • Beantwoording van uw vragen over uw PED-II-aanmelding door
    Jacques Kimman (RVO)
    Joram Snijders (Min. BZK)
    Mark Westerhuis (Platform31)

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Teams. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor (beleids)medewerkers van gemeenten en kennisinstellingen die bezig zijn met integrale duurzame wijkaanpak en de energietransitie, en geïnteresseerd zijn in Europese samenwerkingen.

Map for

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II)

Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen in de energietransitie, maar zijn niet de enige! Het Europese programma Positive Energy Districts (PED) stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Interesse? Laat u informeren over de tweede call. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.