Duurzame wijken in Europa

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PEDII)

Benieuwd naar wat Europese samenwerking u als stad kan opleveren? Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen in de energietransitie, maar zijn niet de enige! Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken in Europa waar op een integrale manier wordt toegewerkt naar een ‘energiepositieve’ gebouwde omgeving. Het Europese programma PED stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Laat u deze middag informeren over de laatste stand van zaken en hoe u zich kunt voorbereiden op de tweede call van het PED-programma.

Positive Energy Districts

Het programma Positive Energy Districts (PED) draagt bij aan het doel van de Europese Commissie om de gebouwde omgeving te verduurzamen. PED zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Ze streven er zelfs naar om netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling.

Het Europese programma Positive Energy Districts (PED) is opgericht om samenwerking en kennisdeling tussen landen en steden te stimuleren. Lokale overheden hebben samen met kennisinstellingen de lead. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen subsidies beschikbaar. In oktober opent de call van de tweede ronde van het PED-programma (PED-II).

Netwerkgroep PEDII

Platform31 heeft een netwerkgroep opgericht om gemeenten en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun subsidieaanvraag voor PEDII. Vandaag ontvangt u de laatste informatie over PED-II en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op het indienen van een aanvraag. Heeft u een project dat kans zou maken op subsidie uit het PED-II-programma? Dan bent u van harte welkom tijdens de netwerkbijeenkomst!

Programma

  • Welkom en introductie door Taco Kuiper (Platform31)
  • Christoph Gollner (programmamanager PED, FFG Oostenrijk) en Mark Westerhuis (Platform31/PED projectteam) geven een inleiding op PED-II en de belangrijkste data en aandachtspunten voor de komende maanden
  • Gelegenheid voor kennismaking, discussie en vragen

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Teams. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en kennisinstellingen die bezig zijn met integrale duurzame wijkaanpak en de energietransitie, en geïnteresseerd zijn in Europese samenwerkingen.

Map for

Duurzame wijken in Europa

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PEDII)

Benieuwd naar wat Europese samenwerking u als stad kan opleveren? Het Europese programma PED stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Laat u deze middag informeren over de laatste stand van zaken en wat nodig is voor deelname aan het PED-programma. Lees meer