Duurzame en Klimaatneutrale wijken

Benieuwd naar wat Europese samenwerking u als stad kan opleveren? Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen in de energietransitie, maar zijn niet de enige! Positive Energy Districts (PED) zijn stedelijke gebieden en wijken in Europa waar op een integrale manier wordt toegewerkt naar een ‘energiepositieve’ gebouwde omgeving. Het Europese programma PED stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Laat u deze middag inspireren en informeren over Europese samenwerking en mogelijke deelname aan het PED-programma.

Positive Energy Districts (PED II)

In oktober 2020 is de ‘Renovation Wave’ strategie van de Europese Commissie gepresenteerd. Met deze strategie wordt beoogd om de bijdrage van de gebouwde omgeving aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU te versnellen. Een onderdeel is het Positive Energy Districts programma (PED). PED zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Ze streven er zelfs naar om netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling.

PED is een samenwerkingsprogramma op kennisdeling en -ontwikkeling. Stedelijke gebieden staan voor een gedeelde uitdaging. Gemeenten die behoefte hebben aan samenwerking kunnen gekoppeld worden op probleemstelling of oplossingsrichting. Landen uit heel Europa doen mee, waaronder België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen subsidies beschikbaar voor kennisdeling en ontwikkeling.

Wat levert dit uurtje u op?

In nog geen uur bent u geïnspireerd en geïnformeerd, over de mogelijkheden voor Europese samenwerking en de laatste stand van zaken in het PED-programma.

De verwachting is dat medio oktober 2021 Nederlandse kennisinstellingen met gemeenten en buitenlandse partners kunnen inschrijven op de tweede call van dit meerjarig programma. Omdat in deze ronde de inschrijvingstermijn relatief kort is, is een goede voorbereiding van groot belang Platform31 start een netwerk van geïnteresseerde gemeenten en instellingen om het inschrijvingstraject te ondersteunen.

Wat gaan we doen?

 • Positive Energy Districts (PED II) in het kort
  Taco Kuiper van Platform31 heet u welkom en gaat kort in op de aankomende tweede call voor PED. Dit heeft u er aan!
 • Kennisuitwisseling tussen Europese steden, waarom eigenlijk?
  Jacques Kimman van het RVO, coördinator Internationale Samenwerkingsactiviteiten bij de afdeling Energie Innovatie voor de nationale en internationale Energietransities, vertelt over Europese kennisuitwisseling tussen steden en waarom meedoen in het PED-programma zo verrijkend is.
 • Fusioncooking in de wijkaanpak
  Mirjam Fokkema van Platform31 inspireert op crossovers, integrale benadering en de lange termijn blik in de duurzame wijkaanpak, zoals zij die in haar dagelijkse praktijk ziet gebeuren en die kansrijk zijn voor het PED-programma.
 • Olifantenpaadjes naar Brussel
  Patrick van Lunteren van Platform31 nodigt, verwijzend naar de Netwerkkaart Europa, uit tot het gezamenlijk vinden van de gebaande en nieuwe ‘paadjes’ naar Brussel.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Teams. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn in Europese samenwerkingen, op het gebied van integrale duurzame wijkaanpak en de energietransitie.

Map for

Duurzame en Klimaatneutrale wijken

Benieuwd naar wat Europese samenwerking u als stad kan opleveren? Het Europese programma PED stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Laat u deze middag inspireren en informeren over Europese samenwerking en mogelijke deelname aan het PED-programma. Lees meer