Denk mee over de rol van de gemeenteraad bij participatie in de warmtetransitie!

Voor (commissie)griffiers en raadsadviseurs

Platform31 organiseert op 28 september (Zwolle) en 12 oktober (Den Bosch) in afstemming met de Vereniging van Griffiers twee reflectiebijeenkomsten over de rol van de gemeenteraad bij participatie door bewoners in de warmtetransitie. De urgentie van de energietransitie begint voelbaar te worden nu de uitvoering dichterbij komt en participatie van bewoners aan belang wint. Zeker in de gebieden die als eerst van het aardgas af gaan. Veel raadsleden en griffiers worstelen met welke rol zij kunnen nemen om bij te dragen aan de kwaliteit van de manier waarop bewoners betrokken worden. In deze bijeenkomsten delen wij de laatste stand van zaken over de warmtetransitie, lessen over hoe raadsleden en griffiers tot nu toe betrokken zijn en reflecteren we op de mogelijke rol van de gemeenteraad en ondersteuning door griffiers. Daarmee krijgt u inspiratie voor uw eigen praktijk en draagt u bij aan de ontwikkeling van kennis voor alle griffiers en raadsleden van Nederland. Sluit u aan?

Wat is de aanleiding?

Naast de Regionale Energiestrategieën hebben gemeenteraden in 2021 een transitievisie warmte vastgesteld. Een belangrijke vraag daarin gaat over welke wijken en buurten voor 2030 van het aardgas af gaan. Gemeenten moeten aangeven hoe ze dat gaan doen in een uitvoeringsplan. De gemeente heeft vanuit het Klimaatakkoord de regierol gekregen, maar kan het niet alleen. In de uitvoeringsplannen wordt de warmtetransitie concreet, het heeft gevolgen die tot achter de voordeur van bewoners reiken.

Gemeenten worstelen met de vraag hoe zij participatie zo invullen dat het leidt tot meer motivatie bij bewoners om energiemaatregelen te treffen die passen bij hun situatie. Platform31 ziet dat er veel participatieprocessen worden opgestart, bijvoorbeeld met bewonersavonden of webinars. Vaak met veel inzet en goede bedoelingen, maar met wisselende resultaten.

Dit leidt tot de vraag: Welke rol wil de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van beleid gaan spelen in het zorgen voor goede participatieprocessen? Kan de gemeenteraad bijvoorbeeld toezien op de kwaliteit van een participatieproces door hier kaders voor te stellen? Of wil ze zelf deelnemen aan participatieactiviteiten vanuit haar vertegenwoordigende rol? Hierin zijn verschillende keuzes te maken.

Wat gaan we doen?

In het project ‘Van visie naar uitvoeringsplannen: de rol van de raad en haar verbinding met bewoners’ wil Platform31 wil bijdragen aan de kwaliteit van participatieprocessen in de totstandkoming van de uitvoeringsplannen voor de warmtetransitie. Door de gemeenteraad te ondersteunen bij het vinden van een passende rol hierbij. Hiervoor richten wij ons op griffiers als sleutelpersonen die hun gemeenteraad daarbij kunnen adviseren en hen (helpen) zich te positioneren.

In de bijeenkomst komt het volgende aan bod:

 • Basiskennis over de warmtetransitie en het participatieproces
 • Gezamenlijke reflectie op lessen uit een verkenning van hoe raadsleden tot nu toe betrokken zijn geweest bij lopende participatieprocessen voor de warmtetransitie in vier casussen
 • Gesprek over hoe u de rol van de raad ziet, en uw eigen rol om hen hierbij te ondersteunen

Na de bijeenkomsten maken we een notitie met aanwijzingen voor welke rollen raadsleden kunnen vervullen voor het participatieproces rond de uitvoeringsplannen en hoe griffiers hen hierbij kunnen ondersteunen. Deze wordt breed verspreid onder griffiers en raadsleden in heel Nederland.

Dit project wordt uitgevoerd samen met het Programma Aardgasvrije Wijken, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u bij één van de bijeenkomsten zijn? Heel graag! Stuur een e-mail naar merel.ooms@platform31.nl. Geef daarin graag de volgende zaken aan:

 • Bij welke bijeenkomst u wilt aansluiten:
  • 28 september in Zwolle of
  • 12 oktober in Den Bosch
 • Uw functie
 • Of u al bezig bent met de warmtetransitie en zo ja op welke manier.
Map for gemeentehuizen van Zwolle en Den Bosch

Denk mee over de rol van de gemeenteraad bij participatie in de warmtetransitie!

Voor (commissie)griffiers en raadsadviseurs

Platform31 organiseert in afstemming met de Vereniging van Griffiers twee reflectiebijeenkomsten over de rol van de gemeenteraad bij participatie door bewoners in de warmtetransitie. Lees meer

Wilt u bij één van de bijeenkomsten zijn? Heel graag! Stuur een e-mail naar merel.ooms@platform31.nl. Geef daarin graag de volgende zaken aan:

 • Bij welke bijeenkomst u wilt aansluiten:
  • 28 september in Zwolle of
  • 12 oktober in Den Bosch
 • Uw functie
 • Of u al bezig bent met de warmtetransitie en zo ja op welke manier.