Democratisch naar aardgasvrij

De transitie naar aardgasvrije wijken raakt de komende jaren bijna iedereen: bewoners, bestuurders, raadsleden, woningcorporaties. Maar hoe zorg je ervoor dat de besluitvormingsprocessen rond de transitie zo democratisch mogelijk verlopen? Op 26 maart krijgt u de laatste lessen hierover overzichtelijk op een rij en gaat u met betrokken partijen in gesprek over de toepassing en benodigde vervolgstappen.

Wat gaan we doen?

Afgelopen jaar gingen gemeenten, provincies, netbeheerders, wijkinitiatieven, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het ministerie van BZK gezamenlijk aan de slag in een Community of Practice. Samen formuleerden zij lessen die de laatste inzichten geven in de invulling van democratische besluitvormingsprocessen bij de overgang naar aardgasvrije wijken. Deze lessen verschijnen binnenkort in een publicatie. Op 26 maart worden de lessen gepresenteerd en gaan we in gesprek over de toepassing en benodigde vervolgstappen.

Voor wie?

Voor iedereen die een rol heeft gespeeld bij de Community of Practice en een bredere groep genodigden. Speciaal welkom zijn betrokken bewoners, bewonersorganisaties of wijkinitiatieven, bestuurders van gemeenten en raadsleden.

Meer informatie

Wilt u vast een kleine greep uit de lessen van de Community of Practice ‘Democratische besluitvorming aardgasvrije wijken’? Dat krijgt u hier.

Meer informatie over de Community of Practice en de resultaten vindt u hier.

Map for ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht
Aardgasloos kl2 internal thumb small 1510825862

Democratisch naar aardgasvrij

De transitie naar aardgasvrije wijken raakt de komende jaren bijna iedereen: bewoners, bestuurders, raadsleden, woningcorporaties. Maar hoe zorg je ervoor dat de besluitvormingsprocessen rond de transitie zo democratisch mogelijk verlopen? Tijdens de slotbijeenkomst op 26 maart krijgt u de laatste lessen hierover overzichtelijk op een rij en gaat u met betrokken partijen in gesprek over de toepassing en benodigde vervolgstappen. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.