Debat renovatie van de volkshuisvesting


Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Dat blijkt uit ons onderzoeksrapport Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!. Op 28 oktober organiseren we, onder leiding van Arthur Frieser, een online debat over de uitkomsten van het onderzoek. Kijkt en doet u mee?

Het onderzoeksrapport brengt de gevolgen van 30 jaar rijksbeleid in beeld. Kort samengevat: huurders zagen hun huren harder stijgen dan de inflatie, wachtlijsten voor een sociale huurwoning liepen op en steeds meer mensen hebben moeite om de huren te betalen. Platform31 vroeg separaat aan acht deskundigen om de onderzoeksresultaten uit verschillende domeinen om een opinie. O.a. deze deskundigen gaan tijdens dit debat met elkaar in discussie.

Programma

 • Digitale inloop (vanaf 18.45 uur)
 • Opening door Hamit Karakus (algemeen directeur Platform31)
 • Presentatie conclusies en aanbevelingen rapport door Anouk Corèl (Platform31)
 • Eerste reactie op het rapport en de conclusies rondom de ijzeren driehoek
  Deelnemers:
  o.a. Martin van Rijn (voorzitter Aedes)
  Zeno Winkels (directeur Woonbond)
  Chris Kuijpers (DG Bestuur en Wonen ministerie van BZK)
 • Podiumdebat 1: de waarde van de sociale huursector voor de opgaven rond leefbaarheid, zorg en verduurzaming
  Deelnemers:
  Erik Dannenberg (voorzitter Divosa)
  Karin Schrederhof (wethouder Delft)
  Chris Kuijpers (DG Bestuur en Wonen ministerie van BZK)
 • Debat met de zaal en online publiek
 • Pauze
 • Podiumdebat 2: bouwstenen voor een integrale duurzame visie op het sociaal wonen
  Deelnemers:
  Zeno Winkels (algemeen directeur Woonbond)
  Martin van Rijn (voorzitter Aedes)
  Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft)
  Jos Koffijberg (De Galan Group, hiervoor directeur Stichting Visitaties Woningcorporaties)
 • Debat met de zaal en online publiek
 • Afronding door Hamit Karakus

Kijk en discussieer mee

U kunt het debat online volgen en tijdens het debat vragen stellen. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan het debat. Aanmelden kan bovenaan deze pagina.

Voor wie?

Dit online debat is interessant voor o.a. politici, gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsmedewerkers, particuliere verhuurders en bouwpartijen.


Map for

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Begin september publiceerde Platform31 een onderzoek en opiniebundel naar de gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid. Op woensdag 28 oktober organiseren we een online debat over de uitkomsten uit het onderzoek en de opiniebundel. Lees meer

Kosten:   GratisBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.