De woonladder voorbij

Wonen voor mensen met een intensieve hulpvraag

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met mensen met psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. De Commissie Toekomst Beschermd Wonen adviseert dat er een scala aan betaalbare en passende woonvormen komt. Maar wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld? En welke ontbreken wellicht nog? Dit congres geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg om lokaal een passend aanbod te organiseren.

Wat gaan we doen?

Platform31 organiseert deze middag in het kader van het experiment Weer Thuis. Centraal staan woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Na deze middag:

  • heeft u inzicht in de variatie in woonvormen
  • heeft u kennisgenomen van enkele goede voorbeelden
  • weet u meer over hoe u aan de slag kunt om lokaal een passend aanbod te organiseren.

Programma

Na een kort welkom door dagvoorzitter Jan Overweg (landelijk projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang) schetsen Platform31 en HHM een overzicht van woonbehoeften van én woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarna biedt Stichting Housing First inzicht in de factoren die Housing First tot een succes maken. De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen neemt u mee in de relatie tussen dragende en vragende bewoners; hoe kom je tot een goede mix? Daarnaast kunt u op de ‘Woonmarkt’ kennismaken met de verschillende woonvormen en enkele inspirerende voorbeelden daarvan. Het team Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is aanwezig om vragen van u te beantwoorden.

Het volledige programma wordt eind september bekend gemaakt.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten, woningcorporaties en aanbieders van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Experimentpartners van het experiment Weer Thuis hebben voorrang bij de aanmelding. Deze voorrang geldt tot en met 20 oktober 2019. Naast deze voorrang streven wij naar een goede verdeling over de verschillende doelgroepen en een spreiding over organisaties. Uiterlijk 21 oktober ontvangt u een bericht waarin wij u laten weten of u tot de deelnemers behoort of niet.

Map for Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht
Ggz grijs internal thumb small 1561550982

De woonladder voorbij

Wonen voor mensen met een intensieve hulpvraag

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. Wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld en welke ontbreken wellicht nog? Dit congres geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg om lokaal een passend aanbod te organiseren. Lees meer

13:00 Opening door dagvoorzitter Jan Overweg

Aanleiding voor congres en uitleg experiment

13:10 De woonladder voorbij

Is wonen een mensenrecht of onderdeel van de zorg? Als we wonen en zorg scheiden, waar moet dat wonen dan aan voldoen? Wat is de woonbehoefte van psychisch kwetsbare mensen en welke woonvormen sluiten daarop aan?
Susan van Klaveren, senior projectleider Platform31
Lennart Homan, senior adviseur HHM

13:40 Plenair debat
14:20 Koffiepauze
14:30 Wat kunnen we leren van Housing First?

Housing First is in opkomst in Nederland. Wat kunnen we leren van dit succesvolle model om dak- en thuisloosheid te bestrijden? Naast tips over Housing First wordt tijdens de presentatie de ‘Handreiking Housing Fist’ gelanceerd.
Stichting Housing First Nederland

15:00 Gemengd wonen, de toekomst?

De aandacht voor vormen van gemengd wonen is groot en groeiende onder burgers, overheden, zorg- en opvangorganisaties, cliëntenorganisaties, woningcorporaties en anderen. Maar hoe kom je voorbij goede bedoelingen?
Lia van Doorn, Lector Hogeschool Utrecht, mede-initiatiefnemer Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen

15:30 Flitspresentaties woonvormen
16:00 Woonmarkt

Op de Woonmarkt zijn verschillende woonvormen vertegenwoordigd. Bij verschillende partijen kunt u terecht om meer te horen over zelfbeheer, woonwerkgemeenschappen, trainingshuizen, Housing First en Gemengd wonen. Ook kunt u in gesprek met ervaringsdeskundigen en onderzoekspartijen die u kunnen vertellen wat woonbehoeften zijn of hoe u hier meer inzicht in kunt krijgen. Spar ook met landelijke belangenorganisaties, zoals Federatie Opvang, Aedes en de VNG, over wat nodig is om te zorgen voor passende woonvormen voor mensen met een intensieve zorgvraag.

17:00 Borrel en netwerken
17:30 Einde congres


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.