De woonladder voorbij

Wonen voor mensen met een intensieve hulpvraag

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met mensen met psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. De Commissie Toekomst Beschermd Wonen adviseert dat er een scala aan betaalbare en passende woonvormen komt. Maar wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld? En welke ontbreken wellicht nog? Dit congres geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg om lokaal een passend aanbod te organiseren.

Wat gaan we doen?

Platform31 organiseert deze middag in het kader van het experiment Weer Thuis. Centraal staan woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Na deze middag:

  • heeft u inzicht in de variatie in woonvormen.
  • heeft u kennisgenomen van enkele goede praktijkvoorbeelden van woonvormen.
  • weet u meer over hoe u aan de slag kunt om lokaal een passend aanbod te organiseren.

Programma

Na een kort welkom door dagvoorzitter Jan Overweg (landelijk projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang) schetsen Platform31 en HHM een overzicht van woonbehoeften van én woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarna biedt Housing First Nederland inzicht in de factoren die Housing First tot een succes maken. De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen neemt u mee in de relatie tussen dragende en vragende bewoners; hoe kom je tot een goede mix? Max Huber van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam gaat vervolgens in op het concept zelfbeheer. Het laatste programmaonderdeel is de ‘Woonmarkt’ waarop u kennis kunt maken met de verschillende woonvormen en enkele inspirerende voorbeelden daarvan. Het team Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is gedurende het congres aanwezig om vragen van u te beantwoorden.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten, woningcorporaties en aanbieders van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Experimentpartners van het experiment Weer Thuis hebben voorrang bij de aanmelding. Naast deze voorrang streven wij naar een goede verdeling over de verschillende doelgroepen en een spreiding over organisaties.

Map for Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht
Ggz grijs internal thumb small 1561550982

De woonladder voorbij

Wonen voor mensen met een intensieve hulpvraag

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. Wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld en welke ontbreken wellicht nog? Dit congres geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg om lokaal een passend aanbod te organiseren. Lees meer

13:00 Opening door dagvoorzitter Jan Overweg

Aanleiding voor congres en uitleg experiment

13:10 De woonladder voorbij

Is wonen een mensenrecht of onderdeel van de zorg? Als we wonen en zorg scheiden, waar moet dat wonen dan aan voldoen? Wat is de woonbehoefte van psychisch kwetsbare mensen en welke woonvormen sluiten daarop aan?
Susan van Klaveren, senior projectleider Platform31
Lennart Homan, senior adviseur HHM

13:40 Wat kunnen we leren van Housing First?

Housing First is in opkomst in Nederland. Wat kunnen we leren van dit succesvolle model om dak- en thuisloosheid te bestrijden? Housing First Nederland deelt ervaringen en tips met u. En Dirk Huisman, bestuurder van LIMOR, zal bijdragen aan de lancering van de ‘Handreiking Housing First’.
Melanie Smit (Limor) en Irma Baas (HVO Querido) van Housing First Nederland.

14:10 Koffiepauze
14:40 Gemengd wonen, de toekomst?

Gemengd wonen, de toekomst?
De aandacht voor vormen van gemengd wonen is groot en groeiende onder burgers, overheden, zorg- en opvangorganisaties, cliëntenorganisaties, woningcorporaties en anderen. Maar hoe kom je voorbij goede bedoelingen?
Lia van Doorn, Lector Hogeschool Utrecht) en Nico Ooms (Tussenvoorziening) van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen.

15:10 Zelfbeheer

Zelfbeheerde residentiele voorzieningen in de maatschappelijke opvang zijn in opkomst. Hierin ligt het primaat voor de besluitvorming en het dagelijks beheer bij de gebruikers van de voorziening en ervaringswerkers. Max Huber, verbonden als onderzoeker aan het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam, gaat verder in op het concept zelfbeheer.

15:40 Flitspresentaties woonvormen
16:00 Woonmarkt, netwerken en borrel

Op de Woonmarkt zijn verschillende woonvormen vertegenwoordigd. Bij verschillende partijen kunt u terecht om meer te horen over zelfbeheer, woonwerkgemeenschappen, trainingshuizen, Housing First en Gemengd wonen. Ook kunt u in gesprek met ervaringsdeskundigen en onderzoekspartijen die u kunnen vertellen wat woonbehoeften zijn of hoe u hier meer inzicht in kunt krijgen. Spar ook met landelijke belangenorganisaties, zoals Federatie Opvang, Aedes en de VNG, over wat nodig is om te zorgen voor passende woonvormen voor mensen met een intensieve zorgvraag.

17:30 Einde congres

Hartelijk dank voor uw interesse in het congres ‘De Woonladder voorbij’. Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Heeft u geen deelnamebevestiging ontvangen? Dan kunnen wij u helaas niet toelaten tot het congres. Dit in verband met de capaciteit van het gebouw. Dank voor uw begrip!