De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie in gang. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet dus flink wat gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om besluiten te nemen en kaders te stellen. Bijvoorbeeld rond de Transitievisie Warmte die er in 2021 moet zijn waarin gemeenten aangeven welke wijk wanneer aan de beurt is. Uit eerdere trajecten van Platform31 en haar partners blijkt dat raadsleden hier nog mee worstelen. Zij willen weten welke rol zij kunnen pakken in deze transitie. Platform31 gaat dit najaar met raadsleden en griffiers op zoektocht. Bent u erbij?

Wat kunt u verwachten?

Met een groep van 15 tot 20 raadsleden en griffiers uit heel Nederland delen we kennis en ideeën met elkaar over de transitie naar aardgasvrije wijken. Onderwerpen als rolverdeling, burgerparticipatie, communicatie en democratische besluitvorming passeren hierbij de revue. Ook brengen wij u op de hoogte van inzichten over het besluitvormingsproces en betrokkenheid van bewoners uit recente projecten van Platform31. In de bijeenkomst halen we op tegen welke knelpunten uw gemeenteraad aanloopt in deze transitie, welke vragen dat oproept en aan welke kennis behoefte is. Ook verkennen we op welke manier u hier graag meer over zou willen leren. Op basis van de inzichten uit deze bijeenkomst ontwikkelt Platform31 in 2020 gerichte kennissessies en materialen om raadsleden en griffiers te ondersteunen.

Vervolg

We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken (van o.a. het ministerie van BZK en de VNG), de Vereniging van Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Door deel te nemen heeft u invloed op welke onderwerpen in de te ontwerpen kennissessies behandeld zullen gaan worden. U kunt er vervolgens op een later moment voor kiezen om ook deel te nemen aan de kennissessies.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn exclusief voor raadsleden en griffiers die al actief bezig zijn met de warmtetransitie. U weet op hoofdlijnen waar de transitie over gaat en kunt hierop reflecteren. Er loopt bijvoorbeeld een proeftuin of een pilot, waarbij de gemeenteraad actief betrokken is (geweest). Of het onderwerp is besproken in een raadswerkgroep over de warmtetransitie of energietransitie.

Wij streven naar een diverse mix van 15 tot 20 raadsleden en griffiers. Dit kan ertoe leiden dat we een selectie moeten maken. 

Bent u raadslid of griffier in een gemeente die al actief bezig is met de warmtetransitie, wilt u ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere gemeenten en meer kennis opdoen over de transitie? Meld u dan snel aan!

Map for Stadhuis Nijmegen: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen
Aardgasloos kl2 internal thumb small 1510825862

De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie in gang. Hierin ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om besluiten te nemen en kaders te stellen. Uit eerdere trajecten van Platform31 en haar partners blijkt dat raadsleden hier nog mee worstelen. Zij willen weten welke rol zij kunnen pakken in deze transitie. Platform31 gaat dit najaar met raadsleden en griffiers op zoektocht. Bent u erbij? Lees meer