De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Bent u raadslid of griffier en heeft u al enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken? Platform31 houdt in 2020 drie interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin. Deze gaan over de thema’s informatie, participatie en besluitvorming. Voorafgaand delen wij voor raadsleden relevante bestaande informatie, tijdens de bijeenkomsten ontwikkelen wij deze samen met u een stap verder. De gekozen inhoud komt voort uit twee bijeenkomsten uit eind 2019, waarbij is opgehaald waaraan raadsleden behoefte hebben om hun rol goed in te kunnen vullen.

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) in gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden echter wel goed zicht hebben op hun rol. In samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie ging Platform31 in gesprek met raadsleden om hen hierin verder te helpen en zijn er twee voorbereidende bijeenkomsten geweest als eerste stap.

Thema's van de bijeenkomsten

Wij organiseren in 2020 drie interactieve, online bijeenkomsten over de thema’s informatie, participatie en besluitvorming.

 • Informatie: need to know & in gesprek met bewoners
  Vrijdag 12 juni 13.00 – 15.00
  Tijdens deze bijeenkomst bespreken we onder andere hoe raadsleden hun volksvertegenwoordigende rol invullen en ‘het verhaal van de warmtetransitie’ kunnen uitleggen aan bewoners.
 • Participatie: aan het werk met (actieve) bewoners
  Zaterdag 20 juni 10.00 – 12.00
  Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op methoden om betrokkenheid van bewoners te organiseren en welke rol raadsleden hierbij kunnen spelen.
 • Besluitvorming: waarover moet de raad besluiten?
  Woensdag 23 september 13.00 – 15.00
  Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over welke besluiten moeten worden genomen, hoe de raad hierbij betrokken wordt en hoe de raad hier proactief in kan acteren.

Bij ieder thema gaan we in op de vraag hoe en in welke mate de raad kaders aan het college mee kan geven, zoals over de manier waarop bewoners moeten worden betrokken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Opzet van de bijeenkomsten

Voor ieder thema wordt vooraf speciaal voor raadsleden relevante informatie gedeeld. Hiermee bereidt u zich voor op de bijeenkomst. Tijdens de interactieve, online bijeenkomst toetsen we bij een groep raadsleden en griffiers de bruikbaarheid van deze informatie, en hoe dit verbeterd kan worden. Vervolgens gaan we gezamenlijk aan de slag om deze kennis nog een stapje verder te brengen, bijvoorbeeld door na te denken over mogelijke kaders.

Doet u mee?

Vanwege de coronamaatregelen organiseren wij deze bijeenkomsten online. Tijdens een online bijeenkomst staat één van de drie thema’s centraal. Wij adviseren sterk om aan bijeenkomsten over meerdere thema’s mee te doen zodat u een volledig beeld krijgt, maar u kunt ook aan een losse bijeenkomst deelnemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn voor raadsleden en griffiers met enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken. Wij streven per bijeenkomst naar een diverse mix van circa 50 raadsleden en griffiers uit verschillende gemeenten. Dit kan ertoe leiden dat we een selectie moeten maken. Geef u dus snel op als u zeker wilt zijn van een plek!

Map for

De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Bent u raadslid of griffier en heeft u al enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken? Platform31 houdt in 2020 drie interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin. Deze gaan over de thema’s informatie, participatie en besluitvorming. Lees meer

Het maximaal aantal deelnemers is voor alle drie de bijeenkomsten bereikt. Geïnteresseerden kunnen hun e-mailadres bij Anneke Wijmans achterlaten om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe bijeenkomsten.