Werkseminar: de markttoets in de praktijk

De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Zeker sinds de invoering van de nieuwe Woningwet, vervullen gemeenten een sleutelrol bij het realiseren van huurwoningen in het middensegment. Een markttoets maakt het mogelijk voor gemeenten om marktpartijen uit te nodigen om dergelijke projecten uit te voeren. Daarnaast fungeert de markttoets voor de meeste corporaties als toegangspoort om te mogen investeren in middeldure huurwoningen.

Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. Daarom organiseert Platform31 in samenspraak met het ministerie van BZK en samen met het AKD advocaten, notarissen & belastingadviseurs een werkseminar. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we eventuele knelpunten.

Markttoets in de praktijk

Op dinsdag 21 november staat de volgende vraag centraal: hoe werkt de markttoets in de praktijk? Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan we in op een aantal basisvragen:

  • Wat is de bedoeling van de markttoets?
  • Wanneer en waarop is een markttoets van toepassing?
  • Hoe is de markttoets juridisch ingebed en welke juridische aspecten spelen een rol?
  • Welke procedurele stappen moeten worden doorlopen en hoe werkt dat in de praktijk?
  • Welke concrete praktijkervaring is inmiddels opgebouwd?

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor:

  • Gemeenten die een markttoets willen uitvoeren.
  • Woningcorporaties die een markttoets willen laten uitvoeren.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen aan het werkseminar? U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Fons Lustenhouwer of door het aanmeldformulier op deze pagina volledig in te vullen. U bent dan verzekerd van een plaats. Ook met vragen kunt u bij Fons Lustenhouwer terecht.

Map for Social Impact Factory: Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Dsc 0810 internal thumb small 1520874423

Werkseminar: de markttoets in de praktijk

De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we eventuele knelpunten. Lees meer

13:00-13:30 Opening, context en achtergronden

Door Platform31

13:30-14:15 Intenties van de wetgever; ontwikkelingen samenwerkingstafels

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14:15-15:15 Factsheet markttoets: processtappen en juridische aspecten

Door AKD advocaten, notarissen & belastingadviseurs

15:15-15:30 Pauze
15:30-16:30 De markttoets in de praktijk, ervaringen in Den Haag:
  • Gemeente Den Haag: Waarom een markttoets?
  • Staedion: Rol, positie en consequenties voor de corporatie
16:45 Afsluiting en borrel