De EU-verduurzamingsagenda voor de gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving staat in Nederland voor grote veranderingen. Zowel nationaal als internationaal worden steeds scherpere eisen gesteld aan de uitstoot van broeikasgassen. En dus ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Veel nationaal beleid is het gevolg van Europese afspraken. Maar wat moeten gemeenten weten om hier goed op voorbereid te kunnen zijn? Tijdens deze webinar wordt u bijgepraat over wat de Europese verduurzamingsagenda voor gemeenten betekent. Doet u mee?

Met de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie een ambitieuze verduurzamingsagenda gelanceerd. Als eerste stap tot 2030 heeft de Commissie vervolgens het fit for 55 pakket gelanceerd: maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 55 procent terug te dringen. De ambities van dit fit for 55 pakket hebben al op korte termijn gevolgen voor Nederlandse gemeenten, maar bieden ook kansen.

Uit een analyse van gemeentelijke coalitieakkoorden door VNG en Platform31 blijkt dat de termen Europa en Europees beleid opgeteld 271 keer genoemd worden. Gemeenten willen dus graag inspelen op Europees beleid, maar hebben vaak niet de capaciteit om alle Brusselse ontwikkelingen te volgen. Daardoor worden zij pas in een laat stadium geconfronteerd met wat er staat te gebeuren op het gebied van beleidsuitvoering en -handhaving, vooral in de vorm van vertaling van Europees beleid in nationaal beleid. Tegen die tijd is het moment om invloed uit te oefenen vaak al voorbij.

Wat gaan we doen?

Met deze webinar biedt Platform31 in samenwerking met VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken Nederlandse gemeenten de mogelijkheid om te worden bijgepraat over de verduurzamingsagenda van de Europese Unie. Het doel is om vooruit te blikken op wat er op gemeenten afkomt de komende jaren. Inclusief antwoord op de vraag: hoe wordt Europees beleid uiteindelijk een Rijksregel die op het bordje komt van de uitvoerende gemeente? Wat hebben gemeenten eraan en kunnen ze erop anticiperen? En zo ja, hoe dan?

Voor wie?

Gemeentelijke (beleids-)medewerkers die zich bezighouden met verduurzaming en strategisch beleid zullen veel opsteken van deze webinar. Maar daarnaast zijn andere geïnteresseerden ook welkom, zoals woningcorporaties, provincies en waterschappen.

Programma

De webinar bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een presentatie door Robert Dijksterhuis, gezant duurzaam bouwen van het ministerie van BZK over: welk beleid komt er vanuit Brussel naar de gemeenten? En wat is de inzet van de rijksoverheid daarop?
  2. De tweede spreker geeft een beeld van hoe VNG de belangen van Nederlandse gemeenten vertegenwoordigt in Europa en welke onderwerpen m.b.t. duurzaamheid nu op de onderhandelingstafel liggen.
  3. Een gemeente met ervaring binnen Europese samenwerking en duurzaamheid geeft tips en praktische handvatten om met Europa en de Green Deal aan de slag te gaven.

Er is uitgebreid ruimte voor vragen en interactie.

Meer informatie / aanmelden

Meld u aan via het groene tabblad op deze pagina.
Meer informatie: Ka-Chun Lo, 06 57 94 21 69, ka-chun.lo@platform31.nl

European Green Deal
Map for

De EU-verduurzamingsagenda voor de gebouwde omgeving

Wat de Europese verduurzamingsagenda voor gemeenten betekent. Lees meer