De Dag van de Stad

Op de Dag van de Stad 2018 komen ruim 2.000 mensen bij elkaar die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Want elke dag zijn bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers bezig om de steden in Nederland verder te brengen. Daarom bieden we één dag waarop we inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.

Deze tweede editie van het congres heeft als thema ‘De stad in balans’. Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn? En hoe kunnen we daar samen aan bijdragen? U hoort en ervaart het in last lectures door topsprekers op het hoofdpodium, in elf deelcongressen en speciale excursies.

Toonaangevende sprekers in hun vakgebied hebben al toegezegd een bijdrage te leveren, zoals vermaard architect Francine Houben, goeroe van de energieneutrale samenleving Marjan Minnesma en de New Yorkse stadsvernieuwer Robert Hammond. Speciale gast is BZK-minister Kajsa Ollongren.

Schrijf snel in
De Dag van de Stad is een onmisbaar evenement voor ambtenaren, bestuurders, actieve burgers, ondernemers en medewerkers van kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties. Wees er snel bij om één van de 2.000 kaartjes te bemachtigen. Voor partners van Platform31 is de toegang gratis. Op www.dedagvandestad.nl vindt u alle informatie over het programma, de sprekers, de thema’s, inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier.

Map for Wagenwerkplaats: Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort
Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1531148006

De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 29 oktober in de Wagenwerkplaats in Amersfoort. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Lees meer

U kunt zich aanmelden op: www.dedagvandestad.nl. Blijf op de hoogte en volg De Dag van de Stad op Twitter.