De circulaire en groene stad

Voor een leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad zijn circulariteit en vergroening cruciaal. Een circulaire aanpak draagt bij aan duurzaam hergebruik van (schaarse) grondstoffen en een groene stad levert een belangrijke bijdrage aan klimaatadaptatie, leefbaarheid en gezondheid. Wat is er nodig om te komen tot een (gebieds)aanpak met aandacht voor circulariteit en vergroening? En hoe betrek je bewoners en bedrijven hierbij? Verdiep uw kennis en laat u inspireren tijdens een webinar op 23 april.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de webinar verbinden experts uit wetenschap, beleid en praktijk wetenschappelijk onderzoek uit het VerDuS onderzoeksprogramma Smart Urban Regions of the Future aan lopende projecten in de stedelijke en regionale praktijk.

De circulaire stad

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het aanjagen van een circulaire maatschappij. Dit doen ze door zelf het goede voorbeeld te geven in hun inkoopbeleid, door bewustwording bij consumenten te vergroten en door circulariteit mee te nemen in gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om een nieuwe verbindende rol van gemeenten. Op 23 april helpen de volgende experts u op weg:

  • VerDuS SURF onderzoeker Diederik van Duuren draait als ‘action-researcher’ mee in een circulair gebiedsontwikkelingsproject in Parkstad Limburg (SUPERLOCAL). Hij deelt lessen over het betrekken van relevante stakeholders en het verknopen van verschillende ambities (circulariteit, klimaatadaptatie en decentralisatie) binnen een woningbouwproject.
  • Paola Huijding van Platform31 deelt haar kennis over de circulaire maatschappij door te laten zien hoe een circulaire aanpak kan bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van gebieden en gebouwen.
  • Ana Luisa Moura van de Vereniging Deltametropool zoomt in op de ruimtelijke aspecten van circulariteit. Ook vertelt ze over de kansen en voorwaarden voor circulaire bedrijvigheid op werklocaties. Wat betekent circulariteit voor het ruimtegebruik en de inrichting van bedrijventerreinen?

De groene stad

Het vergroenen van de stedelijke omgeving levert op verschillende terreinen winst op. Het is een klimaatadaptieve maatregel (bij wateroverlast of juist bij hittestress) maar draagt ook bij aan een aantrekkelijke en leefbare stad. Hoe zorg je ervoor dat groen op waarde wordt geschat en op welke manier kun je bewoners en bedrijven bij vergroening betrekken? Hoe kun je met groen ook bijdragen aan de leefbaarheid van gebieden? De volgende experts bieden inzicht:

  • VerDuS SURF onderzoeker Pauline van den Berg doet onderzoek naar de beleving van openbaar groen in de stad. Ze brengt in beeld in hoeverre de openbare ruimte voldoet aan de huidige eisen en wensen van gebruikers.
  • Ineke van Vliet van RVO – en voormalige trekker van de Agenda Stad City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ – vertelt over het belang en de mogelijkheden van investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen en de rol van groen hierbij.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is interessant voor beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies en de Rijksoverheid

Map for Het Lokaal: Oliemolenhof 90, 3812 PB Amersfoort
Verticale bos in milaan. foto stefano boeri architecten2 internal thumb small 1571041490

De circulaire en groene stad

Voor een leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad zijn circulariteit en vergroening cruciaal. Een circulaire aanpak draagt bij aan een duurzaam hergebruik van (schaarse) grondstoffen en een groene stad levert een belangrijke bijdrage aan klimaatadaptatie, leefbaarheid en gezondheid. Wat is er nodig om te komen tot een (gebieds)aanpak met aandacht voor circulariteit en vergroening? En hoe betrek je bewoners en bedrijven hierbij? Verdiep uw kennis en laat u inspireren op 23 april. Lees meer

15:00 Introductie
15:10 De circulaire stad

Presentaties van Diederik van Duuren (Universiteit Maastricht/WML), Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool), Paola Huijding en Sabina Gietema (Platform31)

15:50 Pauze
16:00 De groene stad

Presentaties van Pauline van den Berg (TU Eindhoven) en Ineke van Vliet (RVO)

16:40 Discussie

Wat is er nodig om te komen tot een circulaire én groene gebiedsaanpak? En hoe betrek je bewoners en bedrijven hierbij?

17:00 Einde

Kosten:   KosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.