De buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet

Een ‘OPA handleiding’ voor het omgaan met initiatieven na 1 juli 2022

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken. Een grote verandering, terwijl alles gewoon doordraait en initiatieven zich blijven aandienen. Veel van de nieuwe initiatieven zullen niet passen binnen de regels van het (tijdelijke) omgevingsplan. Denk aan uitbreiding van bedrijven of woningbouw, maar ook aan functiewijziging. Andere procedures en andere toetsingskaders gaan gelden. Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest ontdekt u hoe u hiermee om kunt gaan.

Supplement en studiemiddag

Voor het regelen van initiatieven die niet passen binnen het tijdelijke omgevingsplan, zijn er twee mogelijkheden: de gemeente wijzigt het (tijdelijke) omgevingsplan voor die specifieke locatie of de gemeente wijkt af van het (tijdelijke) omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (buitenplanse OPA). Het nieuwe supplement en de studiemiddag van Op dezelfde leest zijn gericht op die buitenplanse OPA. U krijgt inzicht in het instrument buitenplanse OPA, met aandacht voor de juridische aspecten en de praktische toepassing.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de studiemiddag en in het supplement besteden we aandacht aan de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning buitenplanse OPA. Daarbij komt onder meer het beoordelingskader voor vergunningverlening aan de orde. We bespreken de beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de eis van ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Maar ook aspecten als een mogelijke eis voor participatie en het adviesrecht van de gemeenteraad passeren de revue. Wilt u weten uit welke besluitdocumenten een dergelijke vergunning bestaat, en de digitale vereisten? Ook daar zoomen we op in.

Zoals u van ons gewend bent, kijken we niet alleen naar de wet- en regelgeving, maar ook naar de gevolgen voor de praktijk. Daarbij richten we ons onder andere op de volgende vragen: Wat betekent de reguliere procedure voor de afhandeling? Wat is de rol van de gemeenteraad? Hoe voorkom je dat de planologische mogelijkheden in het omgevingsplan van rechtswege nog worden gebruikt, nadat de omgevingsvergunning iets anders mogelijk heeft gemaakt?

Aan de hand van voorbeelden bieden we u niet alleen inzicht in het juridische instrument, maar ook in de toepassing in de praktijk en de wijze waarop u zich kunt voorbereiden op het werken met een buitenplanse OPA.

Hoe werkt het?

In verband met het coronavirus vindt deze studiemiddag online plaats via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U hoeft niets te installeren, de studiemiddag is via uw browser te volgen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Een paar dagen voor aanvang ontvangt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Bent u een abonnementhouder?

Dan kunt u dit keer met vier (i.p.v. twee) personen deelnemen aan de studiemiddag. Het is van belang dat alle deelnemers zich afzonderlijk aanmelden via het aanmeldformulier.

Map for

De buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet

Een ‘OPA handleiding’ voor het omgaan met initiatieven na 1 juli 2022

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest staat de buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet centraal. U krijgt inzicht in het juridische instrument, de toepassing in de praktijk en de wijze waarop u zich kunt voorbereiden op het werken met een buitenplanse OPA. Lees meer

Let op: Het is van belang dat alle deelnemers zich afzonderlijk aanmelden via het aanmeldformulier.