De bruidsschat en het omgevingsplan

‘Decentraal, tenzij’ is een belangrijk principe van de Omgevingswet. Diverse rijksregels, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wabo, vervallen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet en worden als decentrale regels aan het omgevingsplan toegevoegd. Deze regels worden ook wel de bruidsschat genoemd. Gemeenten kunnen kiezen of zij deze regels, die van rechtswege in het omgevingsplan landen, laten vervallen, aanpassen of houden. Deze regels maken onderdeel uit van het tijdelijk deel van het omgevingsplan.Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest gaan we dieper in op de bruidsschat.

Wat kunt u verwachten?

Op 2 december krijgt u informatie over de inhoud van de bruidsschat. U maakt kennis met de diverse onderwerpen die in de bruidsschat zijn opgenomen en verkent de samenhang tussen de bruidsschat en het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. We gaan in op de relatie met het Besluit kwaliteit leefomgeving en bespreken de instructies waarmee u rekening moet houden bij de vaststelling van het omgevingsplan.

Daarnaast gaat de studiemiddag in op de juridische status van de bruidsschat en de wijze waarop u daarmee om kunt gaan in de transitiefase. Wat kunt u doen als u een initiatief wilt toestaan dat niet voldoet aan de regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan, waaronder de bruidsschat? Of wat als u een bepaalde regel uit de bruidsschat voor het hele grondgebied van de gemeente wilt wijzigen? Deze studiemiddag geeft concrete invulling aan deze vraagstukken rondom de bruidsschat, zodat u hier goed op voorbereid bent wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Uiteraard krijgt u bij deze studiemiddag een supplement (studiegids) waarin dit onderwerp helder en handzaam aan bod komt.

Op Dezelfde Leest

Deze studiemiddag is onderdeel van de leergang Op Dezelfde Leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Kijk voor meer informatie op platform31.nl/odl.

Map for Zalen van Zeven:  Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

De bruidsschat en het omgevingsplan

‘Decentraal, tenzij’ is een belangrijk principe van de Omgevingswet. Diverse rijksregels, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wabo, vervallen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet en worden als decentrale regels aan het omgevingsplan toegevoegd. Deze regels worden ook wel de bruidsschat genoemd. Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest gaan we dieper in op de bruidsschat. Lees meer

Er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar voor de studiemiddag. Wilt u deelnemen? Stuur dan een e-mail naar: