De binnenstadsbezoeker centraal

Als gevolg van de coronacrisis is het binnenstadsbezoek grotendeels stilgevallen – een situatie die hopelijk van korte duur is. Los daarvan ging het de afgelopen jaren al veelvuldig over de lange termijn trend dat bezoekersaantallen in winkelstraten teruglopen. Het is echter een misverstand dat fysieke winkelgebieden geen toekomst meer hebben. In het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ nemen Platform31, RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies het bezoekersgedrag onder de loep. We onderzoeken hoe de inrichting en de functiemix kunnen bijdragen aan een succesvolle winkelstraat. Doet u mee?

Waarom worden sommige winkelstraten voor ontspanning en plezier bezocht, waar andere winkelstraten ‘slechts’ als snelle, doorgaande route worden gebruikt? En waarom lopen bezoekers in de ene straat dicht langs de etalages en in andere winkelstraten juist midden op de straat – verder bij de winkels vandaan? Tijdens het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ beantwoorden we dit soort vragen samen met u. Elke deelnemende gemeente brengt een winkelstraat in die als onderzoeksobject dient.

Wat gaan we doen?

Het onderzoeksproject bestaat uit drie activiteiten:

 1. Onderzoekstraject
  De door u geselecteerde winkelstraat wordt allereerst geanalyseerd met behulp van een door RuimteVerhaal speciaal ontwikkelde methodiek, die eerder in winkelstraten in Utrecht en Amersfoort is toegepast. In de winkelstraat – dit kan zowel een aanloopstraat als een straat in het kernwinkelgebied zijn – onderzoeken we hoe mensen zich gedragen en door welke inrichtingselementen (bestrating, lantaarnpalen, prullenbakken, bomen, zitelementen, fietsnietjes, uitstallingen, enz.) en overige kenmerken (functiemix, branchering, locatie trekkers, functie in de stad, enz.) dit gedrag wordt beïnvloed. Op basis van dit inzicht zoeken we samen naar interventies om een succesvollere winkelstraat te creëren.
 2. Intervisiebijeenkomst
  De resultaten van het onderzoek presenteren we in een intervisiebijeenkomst voor binnenstadsprofessionals uit de deelnemende steden. Hier presenteren wij de uitkomsten uit de verschillende winkel- en aanloopstraten. Uitwisseling van kennis, ervaringen en goede voorbeelden staat bij deze bijeenkomst centraal.
 3. Rapportage met bevindingen en conclusies
  De belangrijkste bevindingen en conclusies werken we uit in een rapportage. Deze rapportage biedt concrete inzichten in hoe je met behulp van de straatinrichting en functiemix kunt komen tot meer beleving en een optimaal gebruik. We maken daarbij een onderscheid tussen quick wins en meer complexe ingrepen om het gebruik van de straten te optimaliseren. De rapportage is in eerste instantie bedoeld voor deelnemende gemeenten, maar zal ook breder worden verspreid.

Wanneer?

We voeren dit project idealiter nog in 2020 uit, uiteraard pas zodra de maatschappelijk situatie m.b.t. het coronavirus dat weer toelaat. Enkele weken na afronding van het veldonderzoek vindt de intervisiebijeenkomst plaats.

Voor wie?

Dit project is relevant voor binnenstadsprofessionals van (of namens) gemeenten. Er kunnen maximaal tien gemeenten meedoen.

Wat levert deelname aan het onderzoek u op?

 • Empirisch onderzoek naar een winkelstraat in uw stad.
 • Een factsheet en ‘gedragsscan’ met de onderzoeksresultaten van uw winkelstraat.
 • Deelname aan de intervisiebijeenkomst met diverse binnenstadsprofessionals.
 • Een rapportage met zowel straatspecifieke als generieke bevindingen en aanbevelingen.

Kosten

Dit onderzoeksproject wordt mede gefinancierd door het stedennetwerk G40. De eerste vijf gemeenten die onderdeel zijn van het G40-netwerk of als middelgrote gemeente partner zijn bij Platform31, kunnen wij een ‘vroegboekkorting’ aanbieden. Deze steden kunnen voor het bedrag van €5.000 excl. BTW deelnemen. Voor gemeenten die zich later aanmelden of geen onderdeel zijn van bovenstaande netwerken, vragen we een bijdrage van €7.000 excl. BTW.

Doet u mee?

Wilt u zich aanmelden voor dit onderzoeksproject, of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Wessel van Vliet.

Afbeelding Amersfoort en Utrecht
Een deel van de resultaten van onderzoek in een Utrechtse en Amsterdamse winkelstraat
Map for N.v.t.
Winkelstraat kl internal thumb small 1579177772

De binnenstadsbezoeker centraal

In het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ nemen Platform31, RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies het bezoekersgedrag in winkelstraten onder de loep. We onderzoeken hoe de inrichting en de functiemix kunnen bijdragen aan een succesvolle winkelstraat. Doet u mee? Lees meer

Wilt u zich aanmelden voor dit onderzoeksproject, of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Wessel van Vliet.