Dag van Stad en Regio 2018

Nu actie voor een duurzame Stad en Regio

Of het nu gaat om een gezonde leefomgeving, aardgasvrije wijken, klimaatadaptief bouwen, een circulaire economie of slimme mobiliteit, iedereen is druk bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Op de Dag van Stad van Regio gaat u samen met corporaties, gemeenten en marktpartijen en Platform31 aan de slag met deze opgaven, die steeds urgenter worden. En dat vraagt om actie!

Wat gaan we doen?

Laat u inspireren door verhalen en ontmoetingen, zoek mee naar oplossingen om duurzaamheid te realiseren, experimenteer in het social lab, ontmoet elkaar tijdens een speed-date of ga mee op pad langs duurzame initiatieven in European Green Capital Nijmegen.

Voor wie?

Alle partners van Platform31: gemeenten, woningcorporaties, ministeries, provincies en marktpartijen.

Welk thema staat centraal?

Op de Dag van Stad en Regio gaan we aan de slag met concrete duurzaamheidsvraagstukken. In het programma besteden we aandacht aan verschillende sub-thema’s:

 • Vitale stad en regio (groen en gezond)
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire economie
 • Slimme mobiliteit

Programma

In verschillende sessies werkt u aan concrete duurzaamheidsvraagstukken of doet u inspiratie op over hoe u aan de slag kunt met deze opgaven. Door de festivalsetting sluit u op de dag aan waar u wilt.
Het volledige programma van de Dag van Stad en Regio vindt u hier. Hierbij een eerste greep uit het programma:

Inspirerende lezingen van onder meer:

 • Diederik Samsom, adviseur en commissaris bij staatsenergiebedrijf EBN en onderhandelaar voor het landelijke klimaatakkoord; over het klimaatakkoord, de betaalbaarheid en welke rol u daarin kunt spelen.
 • Hoogleraar Jan Jonker; over de duurzaamheidsopgaven waar wij als Nederland voor staan, met aandacht voor de stedelijke opgave en stedelijke business modellen.
 • Hoogleraar Anke van Hal; benadrukt het belang van bewoners bij de verduurzaming van wijken.
 • Wethouder Mattias Gijsbertsen; over de kernwaarden die belangrijk zijn voor een gezonde stad.

Excursies door European Green Capital Nijmegen:

 • Een fietstocht door het rivierenpark; met een gids bezoekt u de duurzame initiatieven in het gebied en hoort u meer over de natuur en geschiedenis van Nijmegen.
 • Een wandeltocht door het Waalfront: een deskundige loopt met u mee en geeft meer informatie over de gebiedsontwikkeling en klimaatadaptief bouwen.

Goede voorbeelden, casussen en experimenten voor een gezonde, sociale en groene leefomgeving.

Discussies en gesprekken over governance, samenwerking en besluitvorming bij de energietransitie.

Workshops over klimaatadaptief bouwen en een duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling.

Interessante ontmoetingen en gesprekken over de duurzaamheidsopgaven.

Map for De Honigfabriek, Waalbandijk 20-22, 6541 AJ Nijmegen
7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Dag van Stad en Regio 2018

Nu actie voor een duurzame Stad en Regio

Of het nu gaat om een gezonde leefomgeving, aardgasvrije wijken, klimaatadaptief bouwen, een circulaire economie of slimme mobiliteit, iedereen is druk bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Op de Dag van Stad van Regio gaat u samen met andere partners, Platform31 en de gemeente Nijmegen aan de slag met deze opgaven Lees meer

10:00 Dag van Stad en Regio

Het volledige programma van de Dag van Stad en Regio vindt u hier.

Indien u problemen ondervindt bij het registreren voor deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar communicatie@platform31.nl.