Dag van de Buurt 2022

Dit jaar is de Dag van de Buurt op donderdag 19 mei. Wat gaan we doen? Overdag kun je zelf meemaken wat er allemaal gebeurt in de buurten in Nederland. Kom kijken en praat met bewoners en werkers hoe zij hun buurt aanpakken en beter maken. Natuurlijk staan ze ook open voor alle goede ideeën die jij aandraagt. Je hoeft niet eens ver te reizen, misschien doet jouw buurt ook mee. Je bent van harte welkom!

Daarna reizen we naar Amersfoort, want daar is het avondprogramma van de Dag van de Buurt. ’s Avonds gaan we op zoek naar hoe de buurten en wijken ook in de toekomst goede plekken kunnen blijven. Wat is belangrijk voor onze buurt? Wat leren we van elkaar? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Je maakt het mee in Theater de Flint in Amersfoort, met een bijzondere show, inspirerende sprekers, live muziek en als toetje het Sterke Buurten Manifest.

Meer informatie

De Dag van de Buurt is een gezamenlijk initiatief van Ministerie BZK, Platform31, Movisie LPB en LSA. Hiervoor werken we samen in een programma aan een nieuwe aanpak ‘leefbaarheid en veiligheid’. De organisatie is in handen van LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners en het LPB.

Map for

Dag van de Buurt 2022

Overdag kun je zelf meemaken wat er allemaal gebeurt in de buurten in Nederland. Daarna reizen we naar Amersfoort, want daar is het avondprogramma van de Dag van de Buurt. ’s Avonds gaan we op zoek naar hoe de buurten en wijken ook in de toekomst goede plekken kunnen blijven. Lees meer