Cursus: Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden

De integrale aanpak van gezondheidsachterstanden staat bij uw gemeente hoog op de agenda. Wijkteams vervullen daar een belangrijke rol in; zowel in de integrale zorg en preventie voor individuen en gezinnen als in de preventieve aanpak op wijkniveau. Hoe kunnen zij hun rol optimaal invullen om effectief bij te dragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden? Het stimuleringsprogramma Gezond in… van Pharos en Platform31, biedt professionals in en rond de wijkteams, een speciale training met handvatten voor hun dagelijkse praktijk.

Voor wie?

Dit is een cursus voor wijkteamleden. Wij adviseren om ook een aantal professionals uit het lokale gezondheidsnetwerk te laten deelnemen.

(Leer)doelen

Na deze training heeft u kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. U heeft inzicht in de oorzaken ervan en hoe u die vanuit hun eigen, maar ook gezamenlijke, rol kunnen beïnvloeden.

Opzet van de cursus

  • De cursus bestaat uit twee dagdelen, met een tussenperiode van circa 2 weken.
  • De cursus voeren we uit op locatie. U zorgt als opdrachtgever voor de locatie en apparatuur.
  • Maximaal aantal deelnemers: 20.
  • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
  • De cursus is praktisch van opzet. U kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
  • De trainers creëren een open en veilige sfeer. U wordt uitgenodigd uw vragen te delen.

Integraal werken en het versterken van de eigen regie van inwoners zijn belangrijke speerpunten voor sociale wijkteams. In deze cursus sluiten we daarbij aan. We maken gebruik van de vijf sporen en acht pijlers van Gezond in…. Daarnaast maken we veel gebruik van inspirerende landelijke voorbeelden en filmpjes. Aan de hand van (lokale) praktijkvoorbeelden bespreken we handelingsmogelijkheden en werken we met de deelnemers (wijkteam) en bij voorkeur lokale (zorg)professionals) toe naar afspraken over het vervolg.

Intake en trainers

Voorafgaand aan de cursus houden we een uitgebreide intake met de gemeente en leden van het wijkteam. Dit garandeert een goede aansluiting van de cursus bij de lokale situatie. We maken gebruik van de beschikbare informatie en lokale kennis van alle deelnemers en de lokale sociale kaart.

Afhankelijk van de lokale wensen kan de cursus meer of minder op bepaalde thema’s of werkwijzen ingaan. Op basis van de leerdoelen van uw gemeente of wijkteam selecteren we de beste trainers. Al onze trainers hebben jarenlange ervaring met cursussen binnen gemeenten en met (zorg)professionals.

Map for In onderling overleg vast te stellen

Cursus: Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Dit is een cursus voor wijkteamleden. Wij adviseren om ook een aantal professionals uit het lokale gezondheidsnetwerk te laten deelnemen. Lees meer

Bent u geïnteresseerd in deze cursus, wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen, neem dan contact op met: