Cursus: Omgevingswet in vogelvlucht

De Omgevingswet gaat om een grote wijziging in het fysieke domein. Met 26 wetten die één worden en uiteindelijk maar vier AMvB’s. Maar ook op decentraal niveau verandert veel: gemeenten moeten straks één omgevingsplan hebben in plaats van verschillende bestemmingsplannen en een reeks verordeningen. En de omgevingsvisie integreert op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau het fysieke beleid. Veel afdelingen en partijen krijgen daarom te maken met de Omgevingswet.

Maar de Omgevingswet gaat niet alleen over verandering in regelgeving. Integrale besluitvorming, het initiatief centraal, meer bestuurlijke afwegingsruimte, versnellen van vergunningverlening zijn een aantal doelen van de Omgevingswet. Hiervoor is een andere manier van (samen)werken nodig, wat op sommige vlakken vraagt om een cultuuromslag in werken. Ook al treedt de wet op z’n vroegst in 2019 in werken, het is nu al goed om hierop voor te sorteren.

Voor wie?

Alle professionals die op één of andere manier te maken krijgen met de Omgevingswet, maar op dit moment niet weten wat deze wet inhoudt. Denk aan medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, corporaties, adviesbureaus.

(Leer)doelen

U krijgt inzicht in de Omgevingswet en wat dit verandert in de dagelijkse werkpraktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden, weet u op welke manier het gedachtegoed van de Omgevingswet zo goed mogelijk in de praktijk kan worden gebracht.


Map for In onderling overleg vast te stellen

Cursus: Omgevingswet in vogelvlucht

In een middag krijgt u inzicht in de basis van de Omgevingswet en wat dit verandert in de dagelijkse werkpraktijk. Lees meer

Bent u geïnteresseerd in deze cursus, wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

06 10 15 67 08