Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief en de regie in hun wijk om de leefbaarheid te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en ook corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen, ook omdat formele bewonerscommissies steeds moeizamer werken. Maar hoe doet u dat? Welke rol en houding neemt u aan ten opzichte van deze initiatieven? En hoe is dit specifiek voor corporaties? In deze bijeenkomst kijken we naar de verschillende rollen die u kunt aannemen. Daarnaast kunt u zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen corporaties en bewoners.

Voor wie?

Corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, etc. Deelnemers worden aangemoedigd om wijkprofessionals van gemeenten, zorgpartijen en andere samenwerkingspartners mee te nemen naar de bijeenkomsten.
Medewerker op strategisch of beleidsniveau en geïnteresseerd in een specifieke bijeenkomst? U bent van harte welkom!

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma 'Werken aan leefbare wijken'. Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for n.n.b.
H6 moestuin vrijwilligers internal thumb small 1582033219

Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Maar hoe doe je dat? Praat mee op 26 november! Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloos voor partners van Platform31; Niet-partners kunnen eenmalig deelnemen en betalen per persoon € 395,= (excl. btw).Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.