Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief en de regie in hun wijk om de leefbaarheid te verbeteren. Wijkprofessionals van corporaties, sociale wijkteams en gemeenten proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen Maar hoe doet je dat? Welke rol en houding neem je aan ten opzichte van deze initiatieven? En hoe is dit specifiek voor corporaties? Tijdens deze online sessie bieden we handvatten en inspiratie aan de hand van het ACTIE-instrument.

Juist in tijden van corona schieten initiatieven van bewoners als paddenstoelen uit de grond. Door de beperkende maatregelen zitten bewoners vaker en langer thuis, zijn meer op elkaar aangewezen, en hebben soms ook meer tijd om in actie te komen. Een inventarisatie door de provincie Gelderland leverde een behoorlijke lijst van initiatieven op. Er lijkt een hernieuwd gevoel van saamhorigheid uit te spreken. Tegelijkertijd hebben andere initiatieven het onder de veranderde omstandigheden juist moeilijker, bijvoorbeeld omdat diezelfde beperkende maatregelen het elkaar ontmoeten lastiger maakt.

Uit onderzoek naar bewonersinitiatieven blijkt dat de houding en ondersteuning van wijkprofessionals een belangrijke rol speelt bij het wel of niet slagen van een initiatief. Ze bieden ondersteuning waardoor bewoners zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. De ondersteuning vraagt vaak om maatwerk. Niet ieder initiatief zit op hulp te wachten. Enthousiasme en waardering spelen een belangrijke rol. Behoeften verschillen. Voor wijkprofessionals is het de uitdaging hierop flexibel in te kunnen spelen. Hoe kies je de juiste aanpak?

Inhoud van de bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar de verschillende rollen die je als wijkprofessional kunt aannemen. In het ochtendgedeelte lichten we het ACTIE-instrument toe, dat concrete handvatten biedt voor de rol en houding van organisaties en wijkprofessionals ten opzichte van bewonersinitiatieven. Ook laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden van corporaties zien wat werkt.

In het middaggedeelte gaan we in groepen uiteen om aan de hand van casussen van corporaties daadwerkelijk aan de slag te gaan met het ACTIE-instrument. Met behulp van het model breng je je rol en houding ten opzichte van bewonersinitiatieven in kaart en oefenen we met de vragen die je kunt stellen om de ondersteuning van initiatieven van bewoners goed vorm te geven.

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, is er voor gekozen om het programma in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er dan globaal als volgt uit:

10.30 – 12.00 uur ochtenddeel ‘Het ACTIE-model in theorie en de praktijk’, Femke Bax (Platform31); een praktijkvoorbeeld, Ruben Bouwman (Platform31)
12.00 – 13.00 uur lunchpauze op eigen gelegenheid
13.00 – 14.30 uur middagdeel ‘Zelf aan de slag met het ACTIE-model’

LET OP: bij aanmelding gaan we er vanuit dat wordt deelgenomen aan zowel het ochtend- als middagdeel. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Locatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos, niet-partners betalen per persoon € 125,00 (excl. btw).

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma 'Werken aan leefbare wijken'. Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Maar hoe doe je dat? Praat mee op 26 november! Lees meer

Deze bijeenkomst is vol. U meldt zich aan voor de wachtlijst en hoort spoedig of u aan de bijeenkomst deel kan nemen.