Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief en de regie in hun wijk om de leefbaarheid te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en ook corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen, ook omdat formele bewonerscommissies steeds moeizamer werken. Maar hoe doet u dat? Welke rol en houding neemt u aan ten opzichte van deze initiatieven? En hoe is dit specifiek voor corporaties? In deze bijeenkomst kijken we naar de verschillende rollen die u kunt aannemen. Daarnaast kunt u zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen corporaties en bewoners.

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, is ervoor gekozen om de bijeenkomst in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er globaal als volgt uit:
10.30 – 12.00 uur ochtenddeel
12.00 – 13.00 uur lunchpauze op eigen gelegenheid
13.00 – 14.30 uur middagdeel

LET OP: bij aanmelding gaan we er vanuit dat u deelneemt aan zowel het ochtend- als middagdeel. De komende periode wordt het programma inhoudelijk gevuld. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Locatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

Corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, etc. Deelnemers worden aangemoedigd om wijkprofessionals van gemeenten, zorgpartijen en andere samenwerkingspartners mee te nemen naar de bijeenkomsten.
Medewerker op strategisch of beleidsniveau en geïnteresseerd in een specifieke bijeenkomst? U bent van harte welkom!

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma 'Werken aan leefbare wijken'. Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Maar hoe doe je dat? Praat mee op 26 november! Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloos voor partners van Platform31; Niet-partners kunnen eenmalig deelnemen en betalen per persoon € 125,00 (excl. btw).Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.