Corporaties aan de slag: van woonzorgvisie naar prestatieafspraken

De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten opgeroepen in 2021 een woonzorgvisie te ontwikkelen. Wat betekent dit voor u als woningcorporatie? Welke invloed kan de woonzorgvisie hebben op de prestatieafspraken die u met gemeenten maakt? Deze en andere vragen komen aan de orde bij deze bijeenkomst. U kunt zich daarvoor tot 30 juni 2021 aanmelden.

Wat leveren een woonzorganalyse en – visie u op?

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op het aantal mensen dat behoefte heeft aan zorg of ondersteuning, op eventuele verschillen tussen wijken en op het extra aanbod aan zorg dat eventueel nodig is. Zo’n analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.
Verschillende gemeenten zijn nu aan de slag met het maken van een woonzorgvisie en zoeken daarbij samenwerking met woningcorporaties in het proces om tot een woonzorgvisie te komen. Samen duiden zij de opgave wonen en zorg, bepalen de ambitie en denken na over oplossingsrichtingen. Vervolgens vertalen zij de woonzorgvisie naar prestatieafspraken. Dus belangrijk voor u als woningcorporatie om te weten wat een woonzorgvisie is en hoe deze tot stand komt.

Programma

U maakt (nader) kennis met de achtergronden en opzet van woonzorgvisies. Waarom zijn deze belangrijk? Welke onderwerpen komen erin aan bod? En hoe komt een woonzorgvisie tot stand? We besteden ruim aandacht aan het thema samenwerking, de invloed die u als woningcorporatie kunt uitoefenen op de totstandkoming van woonzorgvisies en de vertaling daarvan in prestatieafspraken. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor discussie en vragen.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers/adviseurs van woningcorporaties die zich bezighouden met het thema wonen en zorg en/of met het maken van prestatieafspraken met gemeenten.

Map for

Corporaties aan de slag: van woonzorgvisie naar prestatieafspraken

De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten opgeroepen in 2021 een woonzorgvisie te ontwikkelen. Wat betekent dit voor u als woningcorporatie? Houdt u zich bezig met het thema wonen en zorg en/of met het maken van prestatieafspraken met gemeenten? Meld u aan voor deze bijeenkomst. Lees meer

Kosten:   gratisBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.