Corona voorbij: een duurzame stad voor iedereen?

Hoe moet het met de publieke ruimte en onze mobiliteit nu we gezien hebben wat een coronacrisis ermee doet? Kunnen we meer ruimte geven aan wandelaars, fietsers en bijvoorbeeld ook spelende kinderen? Is er meer groene leefruimte nodig? Hoe moet het met de auto in de stad? En het OV? Deze online masterclass biedt inzicht.

Wat kunt u verwachten?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden u in.

  • Ellen van Bueren gaat in op de kansen die de (post-)coronaperiode biedt voor een versnelde verduurzaming van steden. van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft (TUD). Zij is verbonden aan de leerstoel Urban Development Management waar bruikbare concepten, instrumenten en principes voor een integrale gebiedsgerichte aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven worden ontwikkeld. Van Bueren houdt zich bezig met de vraag hoe ‘goede’ steden gemaakt kunnen worden: steden die duurzaam, circulair, klimaatbestendig, leefbaar en toegankelijk zijn. In haar onderzoek en onderwijs besteedt zij aandacht aan vragen met betrekking tot bestuur, organisatie, regelgeving en besluitvorming in de ontwikkeling van stedelijke omgevingen en infrastructuren.
  • Marco te Brömmelstroet laat zien hoe het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en dat een heel andere inrichting mogelijk is. Te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de UvA en ook wel bekend als ’de fietsprofessor’ (onder meer via het gelijknamige Twitteraccount). Zijn onderwijs richt zich op landgebruik en mobiliteit. Hij is de medeoprichter en academisch directeur van het Urban Cycling Institute dat deel uitmaakt van het Center for Urban Studies. Het instituut doet onderzoek naar de wederzijdse relaties tussen fietsen, samenleving en steden en is ook actief betrokken bij de internationale verspreiding van Nederlandse fietskennis. Voorbeelden hiervan zijn de Summer School on Planning the Cycling City, de MOOC Unraveling the Cycling City en de Why We Cycle documentaire. In mei 2020 verscheen het boek ‘Het recht van de snelste’ dat hij samen met journalist Thalia Verkade schreef. In dit boek gaan de auteurs op zoek naar een antwoord op de vraag van wie de straat eigenlijk is.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden op de website van de TU Delft. Een paar dagen voor aanvang krijgt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Map for

Corona voorbij: een duurzame stad voor iedereen?

Hoe moet het met de publieke ruimte en onze mobiliteit nu we gezien hebben wat een coronacrisis ermee doet? Kunnen we meer ruimte geven aan wandelaars, fietsers en bijvoorbeeld ook spelende kinderen? Is er meer groene leefruimte nodig? Hoe moet het met de auto in de stad? En het OV? Deze online masterclass biedt inzicht. Lees meer

U kunt zich aanmelden op de website van de TU Delft.