Conferentie Langer Thuis

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier van de provincie Noord-Brabant. In het aanmeldformulier kunt u aangeven welke workshops u wilt bijwonen. Meld u snel aan want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

De transformatie van naoorlogse woningen staat hoog op de nationale agenda. Want een groot deel van deze woningen blijkt ongeschikt om daar op hoge leeftijd te blijven wonen. Veel senioren willen hun eigen woning best aanpassen en verduurzamen, maar denken niet graag aan een toekomst met beperkingen. Bovendien zien ze op tegen de rompslomp en hebben ze vaak geen idee welke mogelijkheden hun woning precies biedt. Met andere woorden: in de praktijk gebeurt het vaak niet. Tijdens de conferentie ‘Langer Thuis’ op 13 oktober 2016 gaan we met dit thema aan de slag.

Hoe maken we het voor ouderen aantrekkelijk om hun woning levensloopbestendig te maken? En wat is ervoor nodig om onze leefomgeving zo in te richten dat ook oudere bewoners zich in de buurt thuis voelen met hulp, service en sociale contacten binnen handbereik?

Er kan veel, maar waar en bij wie haalt u inspiratie? Verschillende ontwerpteams, bestaande uit architecten en andere deskundigen, maakten in samenspraak met bewoners een ontwerp waarvan ze blij en verrast van opkeken. En waarmee de naoorlogse woningvoorraad geschikt wordt voor een vergrijzende bevolking. Tijdens deze conferentie laten de ontwerpteams zien welke snelle, kleine aanpassingen het leven van de bewoner makkelijker maken en hoe naoorlogse woningen bouwkundig kunnen worden aangepast voor rollator of rolstoelgebruik. Ook de woonomgeving is onder handen genomen: hoe stimuleer je ontmoeting en benut je groen beter?

Tijdens de conferentie staan we stil bij deze onderwerpen. Naast diverse inspirerende presentaties, vormen ook interviews en discussies een belangrijk onderdeel van het programma: wat kunnen provincie, gemeente, woningcorporatie, sociaal ondernemers, onderwijs en natuurlijk burgers zelf doen om de naoorlogse woningvoorraad en woonomgeving te verbeteren?

Workshops

1. Levensloopbestendig wonen in de gemeente Breda
Met de campagne ‘Wonen met Gemak!’ bouwt de gemeente Breda met partners en senioren aan levensloopbestendige wijken. Met de Woonscan brengen senioren de gewenste en nodige woningpassingen in beeld. Discussieert u samen met Rolf Jobse en Maan Peters mee over deze aanpak?

2. Resultaat ‘Langer Thuis in eigen huis’ – hoogbouw
De ontwerpteams, die in het voorjaar van 2016 mee deden aan de ontwerpstudie ‘Langer Thuis in eigen huis’, presenteren hun resultaten. In deze workshop worden slimme oplossingen en ontwerpideeën voor de galerij- en portieketagewoning uit de jaren ’50 en ’70 gepresenteerd. De focus ligt vooral op het faciliteren van ontmoeting. Jannie Vinke (ANA architecten),* Erna Stoetzer* (Stoetzer renovatie en architectuur), Eline Keus (OASE stedenbouw en landschap) en August van Vliet nemen u mee langs verschillende oplossingen die zij hebben bedacht en bespreken deze met u.

3. Resultaat ‘Langer Thuis in eigen huis’ – laagbouw
De ontwerpteams, die in het voorjaar van 2016 mee deden aan de ontwerpstudie ‘Langer Thuis in eigen huis’ presenteren hun resultaten. In deze workshop worden slimme oplossingen en ontwerpideeën voor de twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en patiowoningen uit de jaren ’50 en ’70 van de vorige eeuw gepresenteerd. De focus ligt hierbij op transformatieconcepten voor het woningtype, met als doel de huidige woonvraag te kunnen faciliteren. Karin Muijs-Groenen (KG Architecture), Lucia Hazenberg (Hazenberg architecten), Ernst Joosten (Ernst architect) en Monique Gorrisse (Studio Go) nemen u mee langs verschillende oplossingen die zij hebben bedacht en bespreken deze met u.

4. Woningaanpassingen en financiering
Wie betaalt de woningaanpassing? De HAN Hogeschool onderzocht de investeringsbereidheid van senioren. Presentatie door onderzoeker dr. ir. Dort Spierings, HAN Built Environment / Civil Society Lab. En als de bewoner het zelf niet kan betalen? In Friesland dachten gemeente, zorgverzekeraar, woningcorporatie en bouwer na over nieuwe vormen van financiering. Ludan Schmid van XpertiseWonen, vertelt over hoe het voorkomen van valongelukken omgezet kan worden in een investeringsbudget voor woningaanpassingen.

5. Langer Thuis én Nul op de Meter
Hoe te renoveren naar Langer Thuis én Nul op de Meter, een oplossing voor twee thema’s. Heeft u naast een ambitie voor langer thuis ook een duurzaamheidsambitie? Dan zijn er kansen om deze beide opgaven te combineren. In de workshop worden kansrijke product-marktcombinaties aangereikt. Deze worden geïllustreerd aan de hand van succesvolle voorbeelden. Harme Bekkema van Platform31 | Energiesprong en Eric Schellekens van Toekomst Thuis begeleiden de workshop en leggen de verbinding met uw eigen casuïstiek.

6. Bouwstenen leefbare wijken
Het project ‘Bouwstenen voor leefbare wijken’ biedt u concrete handreikingen voor duurzame verbetering van de leefbaarheid in uw wijken. Wilt u weten hoe de ‘Nieuwe Wijkculturen’ ontstaan? Marc Holvoet en Ed Ravensbergen, Nieuwbruut / NHTV lichten een tip van de sluier op.

7. Huis van morgen
Zo lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig wonen, dat willen we allemaal. Maar waar lopen mensen tegenaan als ze ouder worden en welke oplossingen zijn er die hen daarbij kunnen ondersteunen? Deze vraag staat centraal in de workshop ‘Huis van Morgen’. Een workshop waarbij u inzicht krijgt in het verouderingsproces en hoe u zich hier praktisch goed op kunt voorbereiden. Daarnaast worden verschillende toepassingen gedemonstreerd die u in de thuissituatie kunnen ondersteunen. De workshop wordt verzorgd door Margo Emmen, toegepast gerontoloog en werkzaam in het Huis van Morgen (een initiatief van het Care Innovation Center) en drie studenten van de opleiding gezondheidstechnologie. De workshop geeft u een nieuwe kijk op ouder worden met behulp van innovatieve toepassingen.

8. Groen voor Grijs: de Groene Beweging voor Gezondheid’ in Brabant
Door meerdere onderzoeken is de heilzame werking van natuur aangetoond. Buiten zijn is goed voor de stemming, het dag/nacht ritme en de algemene gezondheid. Een natuurlijke omgeving vermindert stress, verbetert de concentratie en nodigt bovendien uit tot bewegen. Als je ouder wordt, wordt je leefruimte doorgaans kleiner. De (on)mogelijkheden in de directe omgeving bepalen hoe je je leven voort kunt zetten. Een groene (openbare) buitenruimte zorgt voor meer mogelijkheden om je dagelijkse activiteiten te doen, mensen te ontmoeten en gezond te blijven. Naast inrichting vraagt dit ook iets van programmering. In de Brabantse dementievriendelijke gemeenten (inmiddels 30) wordt hier steeds meer aandacht aan geschonken. Wat is een dementievriendelijke gemeente, wat kunnen die betekenen in het langer thuis blijven wonen van mensen met dementie en welke rol speelt natuur en bewegen? Bert van Helvoirt (groenondernemer Van Helvoirt Groenprojecten/NAHF) en Wies Arts (programmamanager Dementievriendelijk Brabant/PGraad) nemen u mee langs de projecten van Groen voor Grijs en dementievriendelijke gemeenten.

Map for Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch

Conferentie Langer Thuis

Hoe maken we het voor ouderen aantrekkelijk om hun woning levensloopbestendig te maken? En wat is ervoor nodig om onze leefomgeving zo in te richten dat ook oudere bewoners zich in de buurt thuis voelen met hulp, service en sociale contacten binnen handbereik? Tijdens de conferentie 'Langer Thuis' staan we stil bij deze onderwerpen. Lees meer

13:00 Inloop
13:30 Welkom

door dagvoorzitter Netty van Triest (Platform31)

13:35 Rijksbouwmeester Floris Alkemade

over goed wonen, ontmoeten en zorgen in naoorlogse wijken

13:55 Vertoning film ‘Wonen met gemak in Breda’s perspectief’
14:05 Interviews

met Patrick van Lunteren (wethouder Jeugd, Wonen en Wijken gemeente Breda) en Henri Swinkels (gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur provincie Noord-Brabant)

14:25 ‘Langer thuis in eigen huis’

met acht ontwerpteams aan de slag, door Christel Smeets (de Architectenwinkel) en Jutta Hinterleitner (BNA Onderzoek)

14:35 Lancering website ‘Langer Thuis in eigen huis’
14:45 Pauze
15:15 Twee rondes met workshops

Meer informatie over de workshops vindt u in deze uitgebreide omschrijving (pdf).

17:00 Borrel