Conferentie Flexwonen in Zuid-Holland

Op donderdag 14 juni organiseren de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk de conferentie Flexwonen in Zuid-Holland. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

In Zuid-Holland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom,
mensen die met spoed woonruimte zoeken!

De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Hoe groot is de lokale
behoefte aan flexwonen? Welk aanbod kan worden ingezet? Waar liggen kansen en hoe benut je die?

Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie en zullen we gezamenlijk verder uitwerken door:

  • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten;
  • te laten zien hoe je als gemeente de behoefte aan flexwonen in beeld brengt en hoe je kansen voor flexwonen kunt benutten;
  • en goede praktijkvoorbeelden van flexwonen te delen.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor iedereen in Zuid-Holland die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers- en uitzendorganisaties voor
arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studentenorganisaties etc.

Programma

Workshops in de ochtend en een plenair programma in de middag, waarin we onder andere in gesprek gaan met spoedzoekers en aanbieders. Ook is er een projectenmarkt en de dag wordt afgesloten met een gesprek met de gedeputeerde van Zuid-Holland. Meer weten over het programma? Klik dan hier.


Map for Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag.
Afbeelding header internal thumb small 1522244574

Conferentie Flexwonen in Zuid-Holland

Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod. Wat kunnen flexibele woonvormen toevoegen aan de huurmarkt? Welke maatschappelijke vraagstukken helpt flexibilisering op te lossen? Welke goede voorbeelden zien we? En welke gevaren kunnen we benoemen? Lees meer

Wilt u zich aanmelden voor de conferentie Flexwonen in Zuid-Holland? Klik dan hier.