Community of Practice: Versnelde verduurzaming schoolgebouwen

Gemeenten gezocht!

De weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 vraagt om versnelling. De verduurzaming van schoolgebouwen biedt kansen om deze versnelling te realiseren, maar bij schoolbesturen ontbreekt het nog regelmatig aan kennis en ervaring in het beheer van het vastgoed en maatregelen die schoolgebouwen per direct energiebesparing opleveren. Voor een succesvolle verduurzaming van schoolgebouwen is een goede samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen essentieel. Maar hoe kunt u als gemeente schoolbesturen ondersteunen bij de verduurzamingsopgave? De Community of Practice (CoP) Versnelde verduurzaming schoolgebouwen voor gemeenten biedt inzicht.

Schoolbesturen voelen de urgentie om te verduurzamen, maar van gemeenten wordt verwacht dat ze de regie pakken bij deze opgave. Zo vraagt de VNG aan gemeenten om uiterlijk 1 mei 2019 hun vastgoedportefeuille in kaart te brengen en te voorzien van een aanpak om het eigen vastgoed in tranches te verduurzamen richting energieneutraal in 2040. Een tussendoelstelling is dat alle gebouwen in het maatschappelijk vastgoed vóór 2020 2,5 petaJoule (pj) aan energie moeten besparen.

Wat levert deelname u op?

De CoP sluit aan op de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord en de sectortafel Gebouwde omgeving en ondersteunt gemeenten bij het behalen van duurzaamheidsambities. Daarnaast levert deelname aan de CoP u het volgende op:

 • De CoP helpt u bij het in kaart brengen en het in stappen verduurzamen van uw vastgoedportefeuille;
 • U krijgt inzicht in manieren om erop te sturen dat scholen energiebesparingsmaatregelen met korte terugverdientijden toepassen, zodat de resultaten op korte termijn zichtbaar zijn en bijdragen aan het behalen van de doelen van het Energieakkoord.
 • De CoP biedt u handvatten om schoolbesturen te helpen en de verduurzaming te versnellen.

Voor wie?

De CoP is bedoeld voor gemeenten die serieus aan de slag willen met hun eigen portefeuille onderwijshuisvesting. U ziet de energietransitie als een gezamenlijke opgave van gemeente en schoolbesturen, maar loopt momenteel tegen veel belemmeringen op. De CoP is uitermate geschikt voor:

 • Beleidsmedewerkers die onderwijs(huisvesting) in hun portefeuille hebben;
 • Beleidsmedewerkers die bezig zijn met de ontwikkeling van een milieubeleidsplan waarin ook onderwijshuisvesting een plek zal krijgen;
 • Beleidsmedewerkers die aan de slag (willen) met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Wat gaan we doen?

De CoP bestaat uit vier bijeenkomsten op locatie bij de deelnemende gemeenten. De CoP biedt u de ruimte om in een open sfeer kennis op te doen en ervaringen te delen. Door samen te leren over energiebesparende maatregelen en door innovatieve, effectieve (sturings)instrumenten te ontwikkelen, werken we toe naar een aanpak die past in uw eigen praktijk. Na afloop van de CoP bent u in staat om schoolbesturen te adviseren en stimuleren om concrete resultaten te boeken en de verduurzaming van schoolgebouwen gezamenlijk te versnellen.

Welke thema’s komen aan bod?

 • Hoe ziet het schoolgebouwenbestand in uw gemeente eruit?
 • Wat zijn de wettelijke kaders (Wet milieubeheer, Energieakkoord, Klimaatakkoord, BENG-eisen, Wet Voortgang Energietransitie)?
 • Welke snelle maatregelen (quickwins) zijn er?
 • Welke (sturings)instrumenten kan uw gemeente inzetten om de verduurzamingsopgave voor scholen het beste te ondersteunen?
 • Hoe kan uw gemeente haar beleid aanpassen zodat er een versnelling gerealiseerd kan worden bij de verduurzaming van schoolgebouwen?

In de CoP staat naast kennisdeling het delen van ervaringen centraal. Wij nodigen koplopers uit om hun praktijkervaringen met u te delen. Bij de CoP maken we uiteraard ook ruimte voor uw eigen praktijkcasus.

Doet u mee?

Wilt u deelnemen aan de Community of Practice? Let op: de CoP biedt ruimte voor 15 deelnemende gemeenten. Wees er dus snel bij!

Per deelnemende gemeente betaalt u 2000 euro, inclusief btw.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Community of Practice? Neem dan (vrijblijvend) contact op met:

Map for Bij een deelnemende gemeente
Leister igge 2 internal thumb small 1537947907

Community of Practice: Versnelde verduurzaming schoolgebouwen

Gemeenten gezocht!

Voor een succesvolle verduurzaming van schoolgebouwen is een goede samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen essentieel. Maar hoe kunt u als gemeente schoolbesturen ondersteunen bij de verduurzamingsopgave? De Community of Practice (CoP) Versnelde verduurzaming schoolgebouwen voor gemeenten biedt inzicht. Lees meer

Werkt u bij een gemeente en wilt u deelnemen aan de Community of Practice ‘Versnelde verduurzaming schoolgebouwen’? Stuur dan een mailtje naar: