Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Welke (beleids)instrumenten kunnen overheden inzetten? En welke rolverdeling tussen de betrokken partijen past bij welke fase in de ontwikkeling en groei van een cluster? Platform31 organiseert op 1 februari een masterclass over dit thema.

In deze masterclass komen twee toonaangevende experts op het gebied van ruimtelijk-economische clusters aan het woord:

  • Miranda Ebbekink (Lysias Advies) geeft een presentatie over organisatiekracht. Hoe kunnen clusters zich het beste organiseren? Kunnen overheden ze (be)sturen? En zo niet, hoe kan de intrinsieke organisatiekracht van clusters dan versterkt worden? Welke rollen passen bij de betrokken partijen in de verschillende fasen van een clusterlevenscyclus? Hoe haak je het MKB hierbij aan? Wat is de nut/noodzaak van een clusterorganisatie of een ‘economic board’? En welke rol speelt een clustermanager?
  • Theo Föllings (Oost NL) vertelt over de rol van ontwikkelingsmaatschappijen in het ondersteunen en versterken van clusters. Specifiek gericht op het stimuleren van innovaties.
  • Nico van Buren (Platform31) is dagvoorzitter.

De masterclass biedt volop ruimte voor uw inbreng. We dagen u uit om de inzichten uit de presentaties te vertalen naar uw eigen praktijk. Daarbij is er ook ruimte voor intervisie. De uitdagingen die u ervaart bij het versterken van clusters, kunt u delen met vakgenoten tijdens de masterclass. Op basis hiervan wisselen we onderling kennis en ervaringen uit.

Wat biedt de masterclass u?

De masterclass is interessant voor iedereen die betrokken is bij het versterken van ruimtelijk-economische clusters vanuit bijvoorbeeld lokale of regionale overheden of clusterorganisaties. De masterclass biedt:

  • Theoretische en praktijkgerichte kennis over het versterken van clusters door inhoudelijke experts;
  • De vertaling van algemene inzichten en lessen naar de specifieke lokale en regionale context;
  • Intervisie op de gekozen clusteraanpak door de experts en de andere deelnemers;
  • Concrete aanknopingspunten om met clusterbeleid aan de slag te gaan.

Cluster Governance

  • Publicatie Cluster Governance
    In deze publicatie komen elf deskundigen aan het woord die vanuit de overheid, het bedrijfsleven of vanuit kennisorganisaties bij clusters en clustervorming betrokken zijn. Op basis van hun ervaringen in de stedelijke en regionale praktijk vertellen zij wat je vooral wel of juist niet moet doen om succesvolle clusters van de grond te krijgen.
Map for Apparatengebouw, ruimte: De Generator, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer.
Shutterstock 213638911 internal thumb small 1510070348

Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Platform31 organiseert op 13 december een masterclass over dit thema. Lees meer

9:30 Inloop met koffie/thee
10:00 Opening dagvoorzitter Nico van Buren (Platform31)

Korte presentatie over de aanleiding, de opzet en het doel van de masterclass “Clusters en Clusterbeleid” van Platform31. Inclusief kennismaking met elkaar.

10:15 Kennismaking Cleantech Regio door Rob Engbers (secretaris Strategische Board)

Presentatie over de Cleantech Regio: over de totstandkoming van dit cluster, de rolverdeling tussen de betrokken partijen en de korte en langere termijn ambities.

10:45 Presentatie organisatiekracht door Miranda Ebbekink (Lysias Advies)

Hoe kunnen clusters zich het beste organiseren? Kunnen overheden ze (be)sturen? En zo niet, hoe kan de intrinsieke organisatiekracht van clusters dan versterkt worden? Welke rollen passen bij de betrokken partijen in de verschillende fasen van een clusterlevenscyclus? Hoe haak je het MKB hierbij aan? Wat is de nut/noodzaak van een clusterorganisatie of een ‘economic board’? En welke rol speelt een clustermanager?

12:00 Lunch
13:00 Werksessie o.l.v. Miranda Ebbekink en Nico van Buren

In deze sessie gaan we aan de slag met de inzichten uit de presentatie en maken we een vertaalslag naar de eigen praktijk. We verdiepen ons in specifieke vraagstukken waar deelnemers tegenaan lopen en proberen dit te ontrafelen.

14:00 Presentatie Theo Föllings (Oost NL)

Over de rol van ontwikkelingsmaatschappijen in het ondersteunen en versterken van clusters. Specifiek gericht op het stimuleren van innovaties.

15:00 Pauze
15:15 Intervisie

Deelnemers presenteren hun specifieke uitdagingen om de organisatiekracht van clusters te versterken en wisselen onderling kennis en ervaringen uit.

16:15 Afsluiting door Nico van Buren

Korte samenvatting van de opbrengst van de dag

16:30 Borrel

Indien u problemen ondervindt bij het registreren voor deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar communicatie@platform31.nl.