Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Welke (beleids)instrumenten kunnen overheden inzetten? En welke rolverdeling tussen de betrokken partijen past bij welke fase in de ontwikkeling en groei van een cluster? Platform31 organiseert op 13 december een masterclass over dit thema.

In deze masterclass komen twee toonaangevende experts op het gebied van ruimtelijk-economische clusters aan het woord:

 • Professor Nico van Meeteren van Health Holland geeft zijn visie op de quadruple helix samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen én burgers en patiënten binnen de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg. Van Meeteren laat zien welke rollen passen bij de betrokken partijen en hoe er over sectoren heen samengewerkt kan worden binnen duurzame nationale strategische publiek-private partnerships. Van Meeteren deelt verschillende voorbeelden vanuit zijn ervaringen met de Topsectoren, de Sleuteltechnologieën en de gezondheidsgerelateerde routes van de Nationale Wetenschapsagenda vanuit zijn functie van executive directeur van het Bureau van de Topsector Life Sciences & Health.
 • Paul Bleumink van Buck Consultants gaat in zijn presentatie in op de zoektocht naar een effectieve clusteraanpak. Welke clusters passen bij de ruimtelijke economische dynamiek van een regio? Kies je voor clusters die aansluiten op de arbeidsmarkt of clusters die ruimtelijk goed in te vullen zijn? Of kies je voor clusters die op de langere termijn kansrijk zijn, omdat zij passen bij de trends en nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen? Welke randvoorwaarden zijn belangrijk voor de (door)groei van een cluster en welke beleidsinstrumenten kunnen ingezet worden om dit te versterken? En hoe blijf je adaptief: hoe selecteer je nieuwe clusters?

De masterclass biedt volop ruimte voor uw inbreng. We dagen u uit om de inzichten uit de presentaties te vertalen naar uw eigen praktijk. Daarbij is er ook ruimte voor intervisie. De uitdagingen die u ervaart bij het versterken van clusters, kunt u delen met vakgenoten tijdens de masterclass. Op basis hiervan wisselen we onderling kennis en ervaringen uit.

Wat biedt de masterclass u?

De masterclass is interessant voor iedereen die betrokken is bij het versterken van ruimtelijk-economische clusters vanuit bijvoorbeeld lokale of regionale overheden of clusterorganisaties. De masterclass biedt:

 • Theoretische en praktijkgerichte kennis over het versterken van clusters door inhoudelijke experts;
 • De vertaling van algemene inzichten en lessen naar de specifieke lokale en regionale context;
 • Intervisie op de gekozen clusteraanpak door de experts en de andere deelnemers;
 • Concrete aanknopingspunten om met clusterbeleid aan de slag te gaan.

Meer over clusters en clusterbeleid

 • Masterclass Clusters en Clusterbeleid
  Op 1 februari bouwen we voort op dit thema en geven twee andere experts hun visie. Zo deelt Miranda Ebbekink (Lysias Advies) haar kennis over organisatiekracht en Theo Föllings (Oost NL) vertelt over de rol van ontwikkelingsmaatschappijen in het ondersteunen en versterken van clusters. Meld u nu alvast aan!
 • Publicatie Cluster Governance
  In deze publicatie komen elf deskundigen aan het woord die vanuit de overheid, het bedrijfsleven of vanuit kennisorganisaties bij clusters en clustervorming betrokken zijn. Op basis van hun ervaringen in de stedelijke en regionale praktijk vertellen zij wat je vooral wel of juist niet moet doen om succesvolle clusters van de grond te krijgen.
Map for Kantoor Platform31: Koningin Julianaplein 10, Den Haag
Shutterstock 213638911 internal thumb small 1510070348

Clusters en Clusterbeleid

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. De ruimtelijke clustering van bedrijven en (kennis)instellingen biedt intuïtief veel voordelen, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Op welke manier kunnen clusters het beste georganiseerd worden? Platform31 organiseert op 13 december een masterclass over dit thema. Lees meer

12:00 Inloop met lunch
12:30 Opening onder leiding van gespreksleider Nico van Buren (Platform31)

Korte presentatie over de opzet van de masterclass en een korte kennismaking met elkaar.

12:40 Presentatie Nico van Meeteren (Health Holland)

over de quadruple helix samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen én burgers en patiënten binnen de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg. Van Meeteren laat zien welke rollen passen bij de betrokken partijen en hoe er over sectoren heen samengewerkt kan worden binnen duurzame nationale strategische publiek-private partnerships. Van Meeteren deelt verschillende voorbeelden vanuit zijn ervaringen met de Topsectoren, de Sleuteltechnologieën en de gezondheidsgerelateerde routes van de Nationale Wetenschapsagenda vanuit zijn functie van executive directeur van het Bureau van de Topsector Life Sciences & Health.

13:40 Pauze
14:00 Presentatie Paul Bleumink (Buck Consultants)

over een effectieve clusteraanpak: welke clusters passen bij de ruimtelijk economische dynamiek van de regio en op welke manier kunnen clusters het beste versterkt worden?

15:00 Intervisie (o.l.v. Nico van Buren en Paul Bleumink)

In deze sessie gaan we aan de slag met de inzichten uit de presentatie en maken we een vertaalslag naar de eigen praktijk. Deelnemers presenteren hun specifieke uitdagingen om de organisatiekracht van clusters te versterken en wisselen onderling kennis en ervaringen uit.

Let op: via het onderstaande aanmeldformulier meld u zich aan voor de masterclass op 13 december. Wilt u deelnemen aan de masterclass op 1 februari? Klik dan hier.