Circulaire Gebiedsontwikkeling

Let op: Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Dan kunnen wij u helaas niet toelaten.

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u volledig op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. Samen met de City Deal Circulaire Stad nodigen we u van harte uit om deel te nemen.

Circulaire economie biedt kansen om op innovatieve wijze te denken bij gebiedsontwikkeling, herstructurering van bestaande wijken en het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. Op 7 februari geven toonaangevende sprekers vanuit verschillende perspectieven hun visie op dit thema. Dagvoorzitter Ruben Maes biedt u de kans om al uw prangende vragen te stellen en in gesprek te gaan met vakgenoten.

Circulaire oplossingen

In het traject ‘Circulair aanbesteden bij gebiedsontwikkeling’ onderzocht Platform31, in samenwerking met Metabolic, SGS Search en AT Lawyers, de vraagkant van de circulaire economie. Hoe kunnen de principes van circulaire economie de opdrachtgever voorzien in strategie en aanpak om zijn doelen op een duurzame manier te bereiken? Een benadering vanuit het gebiedsniveau maakt het mogelijk om een balans te vinden in circulaire oplossingen voor gebouwen en gebied. Tijdens een serie van vijf masterclasses experimenteerden de deelnemers aan de hand van de casus Lincolnpak in Haarlemmermeer met het opstellen van een circulaire uitvraag. De uitkomsten hiervan delen we graag met u op 7 februari.

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en mogelijke kansen van circulair denken in de transformatie van twee naoorlogse woonwijken: Wielwijk in Dordrecht en De Maten in Apeldoorn. Kan circulair denken naast het sluiten van grondstoffenstromen ook op andere vlakken (sociaal-economisch, gezondheid, leefbaarheid) positieve effecten opleveren voor de wijk? En krijg je bewoners op die manier ook meer begaan en betrokken bij de transitie naar een duurzame samenleving? En wat betekenen de principes van een circulaire economie voor ontwerp, beheer en onderhoud van openbare ruimte?

De stedenbouwkundige ontwerpbureaus Must en Urbanos delen hun de resultaten van dit ontwerpend onderzoek samen met adviesbureau Over Morgen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt reflecteren op de resultaten.

Het programma is een concept en kan nog wijzigen. Volg Platfom31 op Twitter en blijf op de hoogte.

Voor wie?

Wilt u meer weten over circulaire gebiedsontwikkeling? Meld u aan voor de bijeenkomst en we brengen u in een ochtend op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, kansen en knelpunten. De bijeenkomst is interessant voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Als u nog niet bekend bent met het onderwerp is de bijeenkomst een mooie introductie. Heeft u ervaring met het thema? Dan nodigen we u uit om scherpe vragen te stellen.

Map for BlueCity, Maasboulevard 100, Rotterdam
Hh 66316177 internal thumb small 1525440144

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in circulaire gebiedsontwikkeling. Lees meer

9:30 Inloop

met koffie en thee

10:00 Welkom door wethouder Pex Langenberg en opening door Ruben Maes
10:20 Circulaire gebiedsontwikkeling: inleiding door Prof. dr. Ellen van Bueren, TU Delft

Na het kort aanstippen van de kernprincipes van circulaire economie voor bouwen en gebiedsontwikkeling geeft Prof. dr. Ellen van Bueren een overzicht van waar we nu staan en wat er nodig is in 2018.

10:40 Casus Haarlemmermeer: circulaire gebiedsontwikkeling Lincoln Park door gemeente Haarlemmermeer en Platform31

De deelnemers aan de Platform31 masterclasses circulair aanbesteden presenteren de belangrijkste inzichten aan de hand van een korte film en gesprek met deelnemers en de zaal. Centrale vraag: hoe kan circulair aanbesteden als middel bijdragen aan de doelen van duurzame gebiedsontwikkeling?

11:15 Casus Apeldoorn en Dordrecht: ontwerpend onderzoek circulaire economie in naoorlogse woonwijken door Over Morgen, Urbanos en MUST in opdracht van het College van Rijksadviseurs

Met ontwerpend onderzoek onderzochten we of circulair denken naast het sluiten van grondstoffenstromen ook op andere vlakken (sociaaleconomisch, gezondheid, leefbaarheid) positieve effecten kan hebben op een revitaliseringsopgave van een naoorlogse woonwijk. In het Apeldoornse De Maten leidde dat tot verschillende businessmodellen en scenario’s voor het ontwerp, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In Dordtse wijk Wielwijk keken we naar de inzet van circulair denken t.b.v. de sociaal-economische opgaven in de wijk.

11:45 Rijksadviseurs Floris Alkemade en Daan Zandbelt reflecteren op de uitkomsten van de cases en welke stappen voor ons liggen
12:00 Wat gaan we doen in 2018?

Gesprek met onder meer Jeroen Pepers (algemeen directeur Aedes), Fries Heinis (algemeen directeur Bouwend Nederland), Ferdi Licher (programmadirecteur Bouwen en Energie, ministerie BZK), Hamit Karakus (algemeen directeur Platform31), Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Daan Zandbelt (Rijksadviseur) en de aanwezigen in de zaal

12:30 Lunch

Let op: Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Dan kunnen wij u helaas niet toelaten.

De opbrengsten van de bijeenkomst bundelen we in een verslag. Wilt u dit verslag en onze publicatie over circulaire gebiedsontwikkeling ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Wendy van Schie

Wendy van Schie

Congresmanager

06 53 80 43 90