Circulaire energietransitie: de kunst en noodzaak van het Omdenken

Tegelijk met de energietransitie staan we voor een andere complexe duurzaamheidsopgave; in 2050 willen we een volledig circulaire economie hebben bereikt en in 2030 al een flink eind op weg zijn. Beide opgaven zijn op zichzelf al ingewikkeld genoeg, maar er vallen slimme koppelingen te maken. Zo voorkomen we dat maatregelen tegen elkaar inwerken. Om gemeenten tot praktische inzichten te helpen komen organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie. Deze derde bijeenkomst gaat over ‘Omdenken’.

Waarom wilt u hierbij zijn?

Wilt u als gemeente inzichten krijgen in hoe Omdenken (Rethink) kan bijdragen om met deze complexe uitdaging om te gaan, meld u dan aan, of attendeer collega’s om dat te doen. Gezien de grote meerwaarde die we verwachten van interpersoonlijke interactie, zal deze bijeenkomst fysiek (niet online) zijn. We kunnen de uiteindelijke resultaten breder delen; uiteraard haalt u de meeste meerwaarde uit zelf aanwezig zijn.

Voor wie?

De serie bijeenkomsten staat open voor alle gemeenten. Het is geen beletsel als u er de eerste bijeenkomsten, over isoleren en energie-installaties, niet bij was. Een compilatie van hoogtepunten publiceren we rond eind van dit jaar.

Wat gaan we doen?

In de vorige bijeenkomsten hebben we veel kennis en ervaring gedeeld op concrete onderwerpen: isoleren en energie-installaties. Concrete kennis en handvatten zijn absoluut noodzakelijk. Voor deze derde bijeenkomst willen we een andere invalshoek aandragen: hoe kunnen we gaan omdenken, om op een fundamenteel andere manier naar de complexe uitdaging te kijken? En welke rol kunnen gemeenten hierin pakken? ‘Omdenken’ is een van de meest vergaande manieren om om te gaan met circulariteit. Hoe komen we voorbij incrementele verbeteringen van problemen en processen, en kunnen we op totaal een andere manier naar de materie kijken? En vanuit daar bepalen hoe de meer fundamentele veranderingen ook in gang gezet kunnen worden?

AfbeeldingR-ladder

Globaal programma

De globale opzet van de bijeenkomst is als volgt:

  1. Noodzaak en toegevoegde waarde van Omdenken
  2. Voorbeelden, binnen en buiten de context
  3. Casus, plenair
  4. Reflecties op waarde van deze manier van kijken
  5. Afsluiting
Map for Utrecht vlakbij CS  (nog niet definitief)

Circulaire energietransitie: de kunst en noodzaak van het Omdenken

Hoe 'rethink' kan helpen bij de complexe opgave van de circulaire energietransitie Lees meer