Circulair isoleren: rollen voor gemeenten?

Tegelijkertijd met de energietransitie staan we voor een andere complexe duurzaamheidsopgave; in 2050 willen we een volledig circulaire economie hebben bereikt. Beide opgaven zijn op zichzelf al ingewikkeld genoeg, maar er vallen slimme koppelingen te maken. Zo voorkomen we dat maatregelen tegen elkaar inwerken. Om tot praktische inzichten te komen, organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie.

Op 5 juli is de eerste bijeenkomst, over circulair isoleren. Deze bijeenkomst staat open voor alle gemeenten (niet enkel PAW-proeftuinen). Naast een beknopte introductie over circulariteit gaan we met behulp van experts en ervaringen van gemeenten zelf aan de slag om duidelijk(er) te krijgen aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien. Dat kan direct zijn (inkoop) of indirecter (aanmoediging, faciliteren, informeren).

Wilt u als gemeente inzichten krijgen in hoe u beide transities de goede kant op kan laten bewegen, meld u dan aan, of attendeer collega’s. U kunt in het opmerkingenveld aangeven welke (kennis)behoeftes u zelf heeft.

In het najaar organiseren we nog twee sessies over het snijvlak van de twee opgaves. De onderwerpen daarvoor zijn nog niet definitief bekend. Als u interesse heeft om daarover op de hoogte te worden gehouden kunt u dit ook aangeven.

Map for

Circulair isoleren: rollen voor gemeenten?

Om tot praktische inzichten te komen, organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie. De eerste bijeenkomst gaat over circulair isoleren. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.