Cameratoezicht en veiligheid

Werken aan leefbare wijken

Het veiligheidsgevoel van bewoners laat in complexen van corporaties soms te wensen over. Steeds vaker worden camera’s ingezet om hier wat aan te doen. Maar wanneer is dit een goed idee en wat weten we überhaupt over de effectiviteit ervan? Hoe past het binnen het veiligheidsbeleid van corporaties? En tegen welke praktische zaken loopt u dan aan in de wijk, bijvoorbeeld als het gaat om privacy/AVG, of om het bekijken van de beelden? Tijdens deze digitale bijeenkomst van ‘Werken aan leefbare wijken’ zoomen we in op dit specifieke veiligheidsvraagstuk.

Veiligheid onder druk

Veiligheid speelt een belangrijke rol in hoe bewoners hun wijk, buurt of complex ervaren. Maar die veiligheid staat de laatste jaren steeds meer onder druk, met name in kwetsbare wijken. Uit recent onderzoek (Pdf) van Aedes blijkt dat juist deze ‘corporatiewijken’ de laatste jaren het hardst achteruitgaan en dat overlast en onveiligheid er toenemen, omdat kwetsbare groepen zich hier steeds meer concentreren. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, bezinnen corporaties zich op hun veiligheidsbeleid. Vanzelfsprekend streven ze naar een veilige situatie voor huurders en medewerkers in hun wijken. Wijkprofessionals van corporaties zijn dagelijks in de wijk actief en ontvangen daardoor als één van de eersten signalen omtrent onveiligheid. Daarbij kan het variëren van overlastgevende situaties, tot activiteiten die relatie hebben met ondermijnende criminaliteit, maar ook achter-de-voordeur problematiek, zoals huiselijk geweld.

Praktische vragen

Steeds vaker wordt de inzet van camera’s door corporaties overwogen of toegepast. Om veiligheidsissues te signaleren en op te sporen, of juist voor een preventieve en afschrikkende werking. Maar camera-inzet is niet vanzelfsprekend en onomstreden en leidt ook tot allerlei praktische vragen:

  • Wanneer is de inzet van camera’s een goed idee en is het bewezen effectief?
  • Welke varianten van cameratoezicht zijn er?
  • Wat mag u als corporatie wel/niet doen en hoe respecteert u de privacy van bewoners?
  • Wie mag de camerabeelden bekijken en gebruiken en hoe werkt u hierbij samen met politie en gemeente?
  • En wat doet u met bewoners die zelf het initiatief nemen om een camera op de tuin van de buurman te richten?

Inhoud van de bijeenkomst

Tijdens de digitale bijeenkomst op 4 juni gaan we op deze vragen in. Razia Ghauharali (Platform31) vertelt in de ochtend wat er vanuit onderzoek bekend is over de effectiviteit van camera’s bij de aanpak van onveiligheid. Daarnaast beantwoordt Rodney Haan (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) vragen over wet- en regelgeving. Na de lunchpauze (op eigen gelegenheid) deelt woningcorporatie Havensteder haar beleid en vraagstukken omtrent camera’s met ons. En we gaan met elkaar in gesprek over inspirerende praktijkvoorbeelden en lastige casussen waar camera’s een rol in spelen.

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, hebben we er voor gekozen om de bijeenkomst in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er dan globaal als volgt uit:
10.30 – 12.00 uur ochtenddeel (Platform31, CCV)
12.00 – 13.00 uur lunchpauze op eigen gelegenheid
13.00 – 14.30 uur middagdeel (woningcorporatie Havensteder, deelsessies)

LET OP: bij aanmelding gaan we er vanuit dat u deelneemt aan zowel het ochtend- als middagdeel. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Locatie

De bijeenkomst zou plaatsvinden bij gastcorporatie Havensteder in Rotterdam, maar vindt nu digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst.

Map for

Cameratoezicht en veiligheid

Werken aan leefbare wijken

Het veiligheidsgevoel van bewoners laat in complexen van corporaties soms te wensen over. Steeds vaker worden camera’s ingezet om hier wat aan te doen. Tijdens deze digitale bijeenkomst van ‘Werken aan leefbare wijken’ zoomen we in op dit specifieke veiligheidsvraagstuk. Lees meer