Cameratoezicht en veiligheid

Werken aan leefbare wijken

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn sinds 23 maart 2020 uitgebreid. Dit betekent dat Platform31 aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken tot in elk geval 1 juni.

Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zijn ook onze bijeenkomsten voorlopig geannuleerd. Deze afweging maken we uiteraard in nauwe samenspraak met onze projectpartners.

Voor de meeste bijeenkomsten wordt momenteel gezocht naar een alternatieve datum, bij andere kennisdelingsactiviteiten zetten we alternatieve werkvormen in, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcast of online presentaties.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Het veiligheidsgevoel van bewoners laat in complexen van corporaties soms te wensen over. Steeds vaker worden camera’s ingezet om hier wat aan te doen. Maar wanneer is dit een goed idee en wat weten we überhaupt over de effectiviteit ervan? Hoe past het binnen het veiligheidsbeleid van corporaties? En tegen welke praktische zaken loopt u dan aan in de wijk, bijvoorbeeld als het gaat om privacy/AVG, of om het bekijken van de beelden? Tijdens deze bijeenkomst van ‘Werken aan leefbare wijken’ zoomen we in op dit specifieke veiligheidsvraagstuk.

Veiligheid onder druk

Veiligheid speelt een belangrijke rol in hoe bewoners hun wijk, buurt of complex ervaren. Maar die veiligheid staat de laatste jaren steeds meer onder druk, met name in kwetsbare wijken. Uit recent onderzoek (Pdf) van Aedes blijkt dat juist deze ‘corporatiewijken’ de laatste jaren het hardst achteruitgaan en dat overlast en onveiligheid er toenemen, omdat kwetsbare groepen zich hier steeds meer concentreren. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, bezinnen corporaties zich op hun veiligheidsbeleid. Vanzelfsprekend streven ze naar een veilige situatie voor huurders en medewerkers in hun wijken. Wijkprofessionals van corporaties zijn dagelijks in de wijk actief en ontvangen daardoor als één van de eersten signalen omtrent onveiligheid. Daarbij kan het variëren van overlastgevende situaties, tot activiteiten die relatie hebben met ondermijnende criminaliteit, maar ook achter-de-voordeur problematiek, zoals huiselijk geweld.

Praktische vragen

Steeds vaker wordt de inzet van camera’s door corporaties overwogen of toegepast. Om veiligheidsissues te signaleren en op te sporen, of juist voor een preventieve en afschrikkende werking. Maar camera-inzet is niet vanzelfsprekend en onomstreden en leidt ook tot allerlei praktische vragen:

  • Wanneer is de inzet van camera’s een goed idee en is het bewezen effectief?
  • Welke varianten van cameratoezicht zijn er?
  • Wat mag u als corporatie wel/niet doen en hoe respecteert u de privacy van bewoners?
  • Wie mag de camerabeelden bekijken en gebruiken en hoe werkt u hierbij samen met politie en gemeente?
  • En wat doet u met bewoners die zelf het initiatief nemen om een camera op de tuin van de buurman te richten?

Inhoud van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 4 junigaan we op deze vragen in. Razia Ghauharali (Platform31) vertelt wat er vanuit onderzoek bekend is over de effectiviteit van camera’s bij de aanpak van onveiligheid. We zijn te gast bij woningcorporatie Havensteder dat haar beleid en vraagstukken omtrent camera’s met ons deelt. En we gaan met elkaar in gesprek over inspirerende praktijkvoorbeelden en lastige casussen waar camera’s een rol in spelen.
We zijn momenteel bezig het programma verder vorm te geven. Heeft u een inspirerend of leerzaam praktijkvoorbeeld op dit thema? Of een lastige casus omtrent het gebruik van camera’s? Dan horen we het graag!

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst.

Map for Havensteder, Scheepmakerspassage 1, 3011 VH Rotterdam
Cameratoezicht internal thumb small 1581604659

Cameratoezicht en veiligheid

Werken aan leefbare wijken

Het veiligheidsgevoel van bewoners laat in complexen van corporaties soms te wensen over. Steeds vaker worden camera’s ingezet om hier wat aan te doen. Tijdens deze bijeenkomst van ‘Werken aan leefbare wijken’ zoomen we in op dit specifieke veiligheidsvraagstuk. Lees meer