Boostersessie gedragsbewust beleid en financiële problematiek

Werkt u bij een gemeente of sociale dienst en wilt u inzichten over gedrag toepassen om mensen met financiële problemen beter van dienst te zijn? Doe dan mee de boostersessie over gedragsbewust beleid en wissel kennis en ervaringen uit met collega’s.

Waarom?

Het besef dat kennis van gedrag van belang is om effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen, is sterk toegenomen. Desondanks zien we dat, juist ook in het sociaal domein, de beschikbare kennis over gedrag niet altijd wordt vertaald naar handvatten voor de praktijk.

Wat gaan we doen?

Om allerlei redenen wordt bestaande kennis over gedrag niet altijd toegepast in beleid en praktijk. Daarom richten we ons in deze sessie op het handelingsperspectief: wat kun je doen? We weten al langer dat chronische stress mensen in hun dagelijks functioneren belemmert en dat zij hierdoor moeilijk in staat zijn om de eigen problemen op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat persoonlijke aandacht klanten helpt om in actie te komen, om datgene te doen wat nodig is en zo weer grip te krijgen op het eigen leven. Maar hoe ga je daarmee om in tijden van corona? Wat zijn de gevolgen van het niet of minder hebben van contact met klanten en welke alternatieven zijn er voorhanden? Na een korte presentatie over de gevolgen van stress op het functioneren van mensen en het belang van persoonlijk contact, gaan we met elkaar aan de slag om ervaringen uit te wisselen en mogelijke acties vast te stellen.

Map for Online

Boostersessie gedragsbewust beleid en financiële problematiek

Werkt u bij een gemeente of sociale dienst en wilt u inzichten over gedrag toepassen om mensen met financiële problemen beter van dienst te zijn? Doe dan mee de boostersessie over gedragsbewust beleid en wissel kennis en ervaringen uit met collega’s. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.