Boerderijwonen: samen wonen in het groen

Veel mensen denken na over een (kleinschalige) vorm van samenwonen en nabuurschap met andere huishoudens in een landelijke omgeving. We noemen dat erfdelen of boerderijwonen. Daarnaast stoppen ca. vijf boeren per dag, van wie ongeveer de helft ook uit de boerderij vertrekt. De vrijgekomen erven kunnen aan groepen bewoners worden aangeboden om er samen te wonen. Dat kan individueel, maar ook als coöperatieve vereniging of CPO-vereniging (collectief particulier opdrachtgeverschap). Om dit te kunnen realiseren is medewerking van gemeenten een voorwaarde. Boerderijwonen combineert verschillende voordelen: een nieuw type collectieve woonprojecten, een bijdrage aan het woningtekort en een antwoord voor mensen die meer buiten willen wonen en meer naar elkaar willen omkijken. Het biedt een win-win situatie voor het tekort aan woningen in relatie tot stikstof problematiek en vrijkomende boerderijcomplexen maar is nog geen gemeengoed. In twee workshops staan we stil bij de vraag: hoe krijg je het voor elkaar?

De workshops zijn bedoeld om bestaande plannen te helpen realiseren en zijn een initiatief van Platform31, netwerk Erfdelen en Buildingcommunity. We delen belangrijke ontwikkelingen over boerderijwonen, geleerde lessen uit de praktijk en zoomen in op de vraag: hoe zorg je dat het lukt?

Programma-opzet

Sabina Gietema (Platform31) vertelt meer over de aanleiding van deze workshops en schetst de context van collectief wonen. Platform31 is initiatiefnemer van het programma wooncoöperaties. Pieter Parmentier (netwerk Erfdelen) maakt zich al jaren hard om wonen op een boerenerf mogelijk te maken en deelt over relevante landelijke ontwikkelingen die helpend zijn – en die realisatie lastig maken. Katja van der Valk (Buildingcommunity) heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van groepen die willen samenwonen. Ze geeft inzicht in financiële randvoorwaarden en regelgeving om rekening mee te houden.

De tweede dag zoeken we de verdieping op: waar moet je rekening mee houden? Zowel op het vlak van beleid en vergunningen, risicobeheersing en financiering, maar ook groepsproces en in te huren professionals. Architect Hans Douwes van Schipper Douwes Architecten werkt o.a. aan erfdelen Doesburg en vertelt vanuit zijn perspectief over het herbestemmen van boerderijen en Arjan Westeneng (gemeente Ede) licht het beleid van de gemeente nader toe.

Naast het delen van kennis, bieden we ruimte voor vragen uit de praktijk en zorgen we voor voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. We ontmoeten elkaar op twee voorbeeldlocaties: Stoethoeve in Soest (dag 1) en Zonnespreng in Driebergen (dag 2).

Na afloop ken je de belangrijkste succesfactoren en hobbels in het proces van plan tot uitvoering en weet je zelf verdere stappen te zetten met je collectief.

Voor wie

De workshops zijn bedoeld voor groepen die al een gezamenlijk plan hebben voor collectief wonen. Er is plek voor 10 initiatieven. We vragen je in tweetallen te komen. Opgeven kan via de aanmeldbutton. Kosten bedragen 30 euro per persoon (inclusief lunch).

Wanneer

Vrijdag 14-4-2023 en vrijdag 21-4-2023 van 10 tot 14:30 (met inloop vanaf 9:30).

Map for Stoethoeve in Soest (dag 1) en Zonnespreng in Driebergen (dag 2)

Boerderijwonen: samen wonen in het groen

Boerderijwonen combineert verschillende voordelen: een nieuw type collectieve woonprojecten, een bijdrage aan het woningtekort en een antwoord voor mensen die meer buiten willen wonen en meer naar elkaar willen omkijken. Voor groepen die al een gezamenlijk plan hebben voor collectief wonen organiseren we twee workshops. Lees meer

De inschrijving voor deze bijeenkomst is inmiddels gesloten.