Binnenstad van de toekomst

Let op: het maximum aantal aanmeldingen voor dit congres is bereikt. Het spijt ons als wij u teleurstellen. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst via Denise van den Broek. De wachtlijst biedt geen garantie tot deelname. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief Vitaminen voor de Binnenstad en zo op de hoogte blijven van toekomstige binnenstadsactiviteiten van Platform31? Mail dan naar Saskia Hinssen.

Hoe zorgen we voor vitale binnensteden, nu en in de toekomst? Vele partijen hebben initiatieven genomen om binnensteden te verbeteren, ondernemerschap te stimuleren en leegstand terug te dringen. Maar wat werkt nu echt? Welke lessen kunnen we trekken? Platform31 en gaststad Rotterdam nodigen u uit om hierover te horen, denken en praten tijdens het congres Binnenstad van de Toekomst. Het experiment Aangename aanloopstraten, de pilot Verlichte regels winkelgebieden en CONCEPT BINNENSTAD – dan alle afgerond – komen aan bod, naast diverse andere lopende en nieuwe aanpakken en projecten van Platform31. U kiest zelf uw focus en bent in één middag weer helemaal up-to-date op binnenstadsgebied.

Rotterdam, gaststad van dit congres, heeft recht van spreken wat de binnenstad betreft: Rotterdam is verkozen tot Beste Binnenstad 2015-2017. De stad heeft een sterke visie en ontwikkelt haar binnenstad tot een plek van ontmoeting en ontspanning. Er is een actief binnenstadsmanagement en er wordt volop geëxperimenteerd met alternatieve aanpakken, zoals verlichting van regeldruk voor ondernemers. Platform31 organiseert al jaren binnenstadsprojecten, zoals experiment Aangename aanloopstraten, pilot Verlichte regels winkelgebieden en Concept Binnenstad. Tijdens het congres hoort u meer over deze projecten én over de nieuwe binnenstadsplannen van Platform31. Uiteraard bent u uitgenodigd om hierover mee te praten.

Het congres bestaat uit een plenair programma en twee rondes van subsessies om dieper op specifieke thema’s en projecten in te gaan. Meer informatie hierover volgt.

Sprekers (onder andere)

 • Maarten Struijvenberg, wethouder Economie en Werkgelegenheid, gemeente Rotterdam
 • Hamit Karakus, algemeen directeur Platform31
 • Arjan Raatgever, senior projectleider Platform31
 • Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD
 • Adriaan Schaap, ondernemer en voorzitter BIZ Vastgoed, West-Kruiskade Rotterdam
 • Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen, Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich professioneel met winkelgebieden en binnensteden bezighoudt, zoals:

 • Binnenstadsmanagers
 • Ondernemers en ondernemersvertegenwoordigers
 • Vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars
 • Bestuurders en raadsleden
 • Medewerkers van gemeenten, provincies en de rijksoverheid
 • Consultants en dienstverleners in binnensteden
 • Onderzoekers en wetenschappers die zich met binnenstadsthema’s bezighouden
 • Betrokkenen bij de Retailagenda

Het programma van de bijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt. U kunt zich aanmelden via aanmeldformulier. NB.: We vinden een gemengde publiekssamenstelling belangrijk en kunnen, mits nodig, op basis van de datum van inschrijving en functie van de inschrijvers een selectie maken.

Doe mee!

Ook andere organisaties worden uitgenodigd om binnenstadsresultaten toe te lichten tijdens congres Binnenstad van de toekomst. Bent u hierin geïnteresseerd? Of zoekt u andere informatie? Mail Hanneke van Rooijen (hanneke.vanrooijen@platform31.nl) of Barbara Heebels (barbara.heebels@platform31.nl).

Map for Burgerzaal, gemeente Rotterdam, Coolsingel 40
Beeld vooraankondiging 003 2 internal thumb small 1520873382

Binnenstad van de toekomst

Hoe zorgen we voor vitale binnensteden, nu en in de toekomst? Vele partijen hebben initiatieven genomen om binnensteden te verbeteren, ondernemerschap te stimuleren en leegstand terug te dringen. Maar wat werkt nu echt? Lees meer

12:30 Optioneel: wandeling vanaf Rotterdam Centraal Station
13:15 Opening en welkom

Door Maarten Struijvenberg (wethouder Werkgelegenheid en Economie, gemeente Rotterdam)

13:30 Experimenteren in de binnenstad

Door Hamit Karakus (algemeen directeur, Platform31)

13:35 Binnensteden van de toekomst

Door Arjan Raatgever (senior projectleider, Platform31)

14:00 Rotterdams Intermezzo
14:05 Panel- en zaaldiscussie
 • Martin Boisen (RUG, place marketing, -managing en –branding)
 • Adriaan Schaap ((oud-)ondernemer Rotterdam en voorzitter BIZ vastgoedeigenaren West-Kruiskade, Rotterdam)
 • Desiree Uitzetter (directeur Gebiedsontwikkeling BPD)
 • Jesse Weltevreden (professor E-business HvA)
14:45 Pauze

Bij de omloop Burgerzaal.

15:00 Deelsessies ronde 1
15:45 Wisseltijd
16:00 Deelsessies ronde 2
17:00 17.00 – 18.00 uur Netwerkborrel

Bij de omloop Burgerzaal.

Let op: het maximum aantal aanmeldingen voor dit congres is bereikt. Het spijt ons als wij u teleurstellen. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst via Denise van den Broek. De wachtlijst biedt geen garantie tot deelname. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief Vitaminen voor de Binnenstad en zo op de hoogte blijven van toekomstige binnenstadsactiviteiten van Platform31? Mail dan naar Saskia Hinssen.