De responsieve gemeente en de rol van de gemeentesecretaris

Een nieuwe raadsperiode als kans voor meer responsiviteit

Gemeenten staan voor meerdere grote transities zoals de overgang naar aardgasvrij en de intreding van de omgevingswet, die vragen om een responsieve overheid: het goed kunnen inspelen op bewegingen die al gaande zijn in de samenleving. Gemeentesecretarissen hebben een belangrijke spilfunctie in het versterken van de responsiviteit van de gemeente. De komst van een nieuwe gemeenteraad biedt een belangrijke kans voor hen om een grote stap naar meer responsiviteit te zetten als gemeente.

Bijeenkomstenreeks

In drie digitale lunchbijeenkomsten biedt Platform31 handvatten en inspiratie voor deze sturingsvorm, zodat gemeentesecretarissen topfit de komende raadsperiode in kunnen. Wanneer handel je responsief en wanneer gebruik je andere sturingsvormen? Hoe maak je je organisatie fit voor het schakelen tussen de rollen? En hoe organiseer je responsiviteit buiten de gemeente, in het wilde politieke landschap en met mondige bewoners? Experts en voorbeeldgemeenten vertellen over hun ervaringen met deze manier van werken en gaan het gesprek met u aan. Wie weet heeft u aan het eind van de derde bijeenkomst zicht op hoe u het maximale kunt halen uit het nieuwe coalitieakkoord.

Bijeenkomst 3: Wanneer handel je als gemeente responsief en wanneer gebruik je een andere sturingsvorm?

Datum: maandag 26 september 2022
Tijd: 12:30 – 14:00 uur

Wanneer handel je als gemeente responsief en wanneer gebruik je een andere sturingsvorm? Wat kan in samenspel met bewoners en wat niet? Hoe strak wil je bijvoorbeeld sturen op prestaties en afspraken? Wanneer zoek je de samenwerking op en wanneer misschien bewust niet? Hierover gaan we in deze derde en laatste bijeenkomst in gesprek. Daarnaast delen we de lessen die we uit de twee eerdere bijeenkomsten leerden over hoe gemeentesecretarissen kunnen bijdragen aan het soepeler laten lopen van het samenspel tussen gemeente en bewoner en reflecteren we hier gezamenlijk op. We sluiten af met de vraag welke behoefte er is aan vervolg over dit thema.

Voor wie?

Deze reeks lunchbijeenkomsten is specifiek voor gemeentesecretarissen. Wilt u hieraan deelnemen meldt u zich dan aan via de groene knop bovenaan deze pagina.

Map for

De responsieve gemeente en de rol van de gemeentesecretaris

Een nieuwe raadsperiode als kans voor meer responsiviteit

Gemeenten staan voor grote transities als de energietransitie en de omgevingswet, die vragen om een responsieve overheid. In drie digitale lunchbijeenkomsten voor gemeentesecretarissen biedt Platform31 handvatten en inspiratie voor het versterken van deze sturingsvorm en een nieuwe gemeenteraad. Lees meer

U kunt zich onder aanmelden voor de lunchbijeenkomsten.

Na aanmelding ontvangt u een week vooraf een Teams-link met praktische informatie over het programma en online deelname.

Vergeet niet de bijeenkomst(en) meteen in uw agenda te noteren!