De responsieve gemeente en de rol van de gemeentesecretaris

Een nieuwe raadsperiode als kans voor meer responsiviteit

Gemeenten staan voor meerdere grote transities zoals de overgang naar aardgasvrij, en de intreding van de omgevingswet, die vragen om een responsieve overheid: het goed kunnen inspelen op bewegingen die al gaande zijn in de samenleving. Gemeentesecretarissen hebben een belangrijke spilfunctie in het versterken van de responsiviteit van de gemeente. De komst van een nieuwe gemeenteraad biedt een belangrijke kans voor hen om een grote stap naar meer responsiviteit te zetten als gemeente.

Handvatten en inspiratie

In drie digitale lunchbijeenkomsten biedt Platform31 handvatten en inspiratie voor deze sturingsvorm, zodat gemeentesecretarissen topfit de komende raadsperiode in kunnen. Wanneer handel je responsief en wanneer gebruik je andere sturingsvormen? Hoe maak je je organisatie fit voor het schakelen tussen de rollen? En hoe organiseer je responsiviteit buiten de gemeente, in het wilde politieke landschap en met mondige bewoners? Experts en voorbeeldgemeenten vertellen over hun ervaringen met deze manier van werken en gaan het gesprek met u aan. Wie weet heeft u aan het eind van de derde bijeenkomst wel dé alinea voor in het nieuwe coalitieakkoord.

Drie lunchbijeenkomsten

Bijeenkomst 1: Hoe organiseer je responsiviteit binnen de gemeente?

Datum: woensdag 16 februari 2022
Tijd:12:30 – 14:00 uur

Vandaag geven we gemeentesecretarissen concrete handvatten met voorbeelden hoe je responsiviteit onderdeel kunt laten zijn van de hele gemeentelijke organisatie. Hoe werkt de responsieve ambtenaar? Wat betekent dit voor personeelsbeleid en voor begrotingen? En hoe geef je dit een plek binnen bestaand instrumentarium? In de bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld over hoe gemeentesecretarissen hiermee bezig zijn.

Casus: Overheidsadviseur Angela Riddering in gesprek met gemeente Heusden, waar iedere ambtenaar al jaren een ‘mogelijkmaker’ is. Met aanknopingspunten vanuit onderzoek naar de responsieve ambtenaar. Hoe ver durf jij te gaan als gemeente?

Bijeenkomst 2: Wanneer handel je als gemeente responsief en wanneer gebruik je een andere sturingsvorm?

Datum: maandag 28 maart 2022
Tijd: 12:30 – 14:00 uur

Vanmiddag bespreken we de verschillende rollen in het NSOB model en de manier waarop deze elkaar aanvullen. Wanneer handel je responsief en wanneer gebruik je de andere sturingsvormen? En welke delen van een project vallen in het grijze gebied ertussen? In deze bijeenkomst wisselen gemeentesecretarissen ervaringen uit en krijgen ze meer zicht op welke rol zij hierin kunnen spelen, en wat dit betekent voor de rol die ambtenaren kunnen pakken.

Casus: Hoogleraar Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit Rotterdam) ondersteunt de gemeente Rotterdam bij het invullen van de vier sturingsvormen

Bijeenkomst 3: Hoe organiseer je responsiviteit buiten de gemeente?

Datum: woensdag 13 april 2022
Tijd: 12:30 – 14:00 uur

Deze bijeenkomst geven we gemeentesecretarissen inzicht in hun positie in het spel; dat zij als secretarissen een belangrijk knooppunt zijn voor responsief handelen van de gemeente in relatie tot initiatieven vanuit de samenleving. Twee rollen van de gemeentesecretaris komen aan bod aan de hand van een casus van een bewonersinitiatief in de energietransitie. Als eerste moet de gemeentesecretaris de wethouder in staat stellen om voldoende ruimte te krijgen vanuit de raad (voor de energietransitie). Hoe breng je je wethouder dan in stelling? En de tweede rol; hoe geef je je ambtenaar, buiten bij bewoners/initiatieven, rugdekking en vertrouwen mee om responsief te mogen handelen? De aandacht gaat ook uit naar wat de energietransitie mogelijk anders maakt en extra vraagt van de responsieve overheidsrol dan veel andere maatschappelijke opgaven.

Voor wie?

Deze reeks lunchbijeenkomsten is specifiek voor gemeentesecretarissen. Wilt u hieraan deelnemen meldt u zich dan aan via de groene knop bovenaan deze pagina.

Map for

De responsieve gemeente en de rol van de gemeentesecretaris

Een nieuwe raadsperiode als kans voor meer responsiviteit

Gemeenten staan voor grote transities als de energietransitie en de omgevingswet, die vragen om een responsieve overheid. In drie digitale lunchbijeenkomsten voor gemeentesecretarissen biedt Platform31 handvatten en inspiratie voor het versterken van deze sturingsvorm en een nieuwe gemeenteraad. Lees meer

U kunt zich onder aanmelden voor de lunchbijeenkomsten.

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail, en een week vooraf een Teams-link met meer informatie over het programma.

Vergeet niet de bijeenkomst(en) meteen in uw agenda te noteren!