Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. In deze bijeenkomst van de leerkring delen we vragen en wisselen ervaring uit met andere gemeenten rond de vraag hoe gemeenten de energietransitie van woonwijken en naastgelegen bedrijventerreinen elkaar kunnen laten versterken.

Commerciële utiliteitsgebouwen kennen verschillende eigendomssituaties en zijn soms onderdeel van een VvE. Er zijn meerdere partijen betrokken met alle hun eigen belangen. De energievraag kan anders liggen dan bij woningen en ook de financieringsmogelijkheden verschillen. Toch zullen ook deze gebouwen in veel gevallen moeten worden verduurzaamd en van een alternatieve warmtebron worden voorzien.

De afgelopen maanden heeft Platform31 gewerkt aan het opzetten van een leerkring waarin nu een 20-tal gemeenten vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw in of nabij (toekomstig) aardgasvrije wijken. Zie voor meer informatie en inspiratie over aardgasvrije wijken ook het Programma Aardgasvrije Wijken. Onderwerpen die in de leerkring naar voren komen zijn:

  • Communicatie & participatie van gemeenten richting bedrijven en andersom
  • Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken
  • Wat te doen met aandacht van gemeenten voor naast woonwijken gelegen bedrijventerreinen: hoe kunnen zij elkaars transitie ondersteunen?
  • Consequenties aardgasvrije bedrijfsvoering voor werkprocessen en financiën van bedrijven
  • Verbouw vs. sloop-nieuwbouw van panden (utiliteit en woningen)?

Bedrijventerreinen naast aardgasvrije wijken

Deze bijeenkomst staan bedrijventerreinen centraal, met de hoofdvraag: welke mogelijke synergiekansen zijn er in het aardgasvrij maken van beide typen omgevingen, wat zijn de valkuilen en welke verschillen bestaan er qua denkwijze tussen bewoners en ondernemers?

  • Welke kansen zijn er voor mogelijke verbindingen tussen woonwijken en naastliggende bedrijventerreinen voor het warmte-alternatief?
  • Hoe kan je de organisatiekracht en communicatie voor een bedrijventerrein gebruiken voor de aardgasvrije wijken of andersom?
  • Hoe kan je een financieel businessplan maken dat zowel aansluit bij het bedrijventerrein als de aardgasvrije wijk?

Terugkoppeling en blik vooruit

We kijken kort terug op de opbrengsten van de vorige bijeenkomsten, hoe we die verwerkt hebben en waar deze terug te vinden zijn. En we bespreken welke methoden we gaan gebruiken bij de verdere invulling van de leerkring en wat we inhoudelijk gaan doen bij de volgende bijeenkomst.

(Kennis)behoefte peilen

Wij willen graag beter inzicht krijgen in uw kennisbehoefte. Hierbij kunt u ons helpen door deze enquête in te vullen. Ook zijn we benieuwd welke werkvorm uw voorkeur heeft voor de leerkring. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan meer interactie via een uitwisseling in groepen over bijvoorbeeld de thema’s; participatie, aanjaagfuncties, financieel, et cetera? Dit bespreken we ook tijdens de bijeenkomst.

Voor wie?

De leerkring en deze bijeenkomst is voor gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Wilt u hieraan deelnemen meldt u zich dan via de groene knop aan voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: martijn.kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 83 17 14 81.

Map for

Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren en bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen, gebruikers en eigenaren. Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten. Lees meer

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk. Heb je vragen of interesse om deel te nemen? Neem contact op met Mark Westerhuis, 06 3017 6031, mark.westerhuis@platform31.nl