Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. In deze bijeenkomst van de leerkring delen we vragen en wisselen ervaring uit met andere gemeenten rond de sleutelfiguren die een rol kunnen spelen bij het verduurzamen van het bedrijven in aardgasvrije wijken.

Commerciële utiliteitsgebouwen kennen verschillende eigendomssituaties en zijn soms onderdeel van een VvE. Er zijn meerdere partijen betrokken met alle hun eigen belangen. De energievraag kan anders liggen dan bij woningen en ook de financieringsmogelijkheden verschillen. Toch zullen ook deze gebouwen in veel gevallen moeten worden verduurzaamd en van een alternatieve warmtebron worden voorzien.

De afgelopen maanden heeft Platform31 gewerkt aan het opzetten van een leerkring waarin nu een 15-tal gemeenten vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw in of nabij (toekomstig) aardgasvrije wijken. Zie voor meer informatie en inspiratie over aardgasvrije wijken ook het Programma Aardgasvrije Wijken. Onderwerpen die in de leerkring naar voren komen zijn:

  • Communicatie & participatie van gemeenten richting bedrijven en andersom
  • Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken
  • Wat te doen met aandacht van gemeenten voor naast woonwijken gelegen bedrijventerreinen: hoe kunnen zij elkaars transitie ondersteunen?
  • Consequenties aardgasvrije bedrijfsvoering voor werkprocessen en financiën van bedrijven
  • Verbouw vs. sloop-nieuwbouw van panden (utiliteit en woningen)?

Utiliteitsgebouwen in een sleutelpositie

Utiliteitsgebouwen kunnen een sleutelpositie vervullen en daarbij een cruciale rol spelen bij het overtuigen en versnellen van de transitie in aardgasvrije wijken. Vandaag besteden we aandacht aan vragen als:

  • Wat is de rol van de gemeente?
  • Welke voorlopers zijn er al?
  • Hoe identificeer je utiliteitspanden die een sleutelpositie kunnen hebben?
  • Hoe kunnen landelijke ketens “over de streep” worden getrokken?
  • Hoe kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan bewonersinitiatieven op het gebied van energie in de wijk?

Bedrijventerreinen naast aardgasvrije wijken

In de volgende bijeenkomst gaan we het hebben over de rol en kansen van bedrijventerreinen naast een aardgasvrije wijk in de energietransitie. Vandaar dat we in de deze bijeenkomst graag al van de deelnemers willen horen welke vragen spelen bij dit thema.

(Kennis)behoefte peilen

Wij willen graag beter inzicht krijgen in uw kennisbehoefte. Hierbij kunt u ons helpen door deze enquête in te vullen. Ook zijn we benieuwd welke werkvorm uw voorkeur heeft voor de leerkring. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan meer interactie via een uitwisseling in groepen over bijvoorbeeld de thema’s; participatie, aanjaagfuncties, financieel, et cetera? Dit bespreken we ook tijdens de bijeenkomst.

Voor wie?

De leerkring en deze bijeenkomst is voor gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Wilt u hieraan deelnemen meldt u zich dan via de groene knop aan voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: martijn.kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 83 17 14 81.

Map for

Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In veel proeftuinwijken bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten in deze bijeenkomst van de leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.