Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

In veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken.
Op donderdag 1 juli organiseren we een bijeenkomst over participatie en communicatie in de leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

Commerciële utiliteitsgebouwen kennen verschillende eigendomssituaties en zijn soms onderdeel van een VvE. Er zijn verschillende partijen betrokken met allen hun eigen belangen. De energievraag kan anders liggen dan bij woningen en ook de financieringsmogelijkheden verschillen. Toch zullen ook deze gebouwen in veel gevallen moeten worden verduurzaamd en van een alternatieve warmtebron worden voorzien.

De afgelopen maanden heeft Platform31 gewerkt aan het opzetten van een kennisgroep waarin nu een 15-tal gemeenten vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw gekoppeld aan het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Onderwerpen die in de leerkring naar voren komen zijn:

  • Communicatie & participatie van gemeenten richting bedrijven en andersom
  • Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken
  • Consequenties aardgasvrije bedrijfsvoering voor werkprocessen en financiën van bedrijven
  • Wat te doen met aandacht van gemeenten voor naast woonwijken gelegen bedrijventerreinen: hoe kunnen zij elkaars transitie ondersteunen?
  • Verbouw vs. sloop-nieuwbouw van panden (utiliteit en woningen)?

Op donderdag 1 juli van 10.00 tot 11.30 uur organiseren we een sessie over het onderwerp participatie en communicatie van gemeenten richting bedrijven en andersom. We gaan de kennisvraag voor dit onderwerp specificeren, om daarna beschikbare kennis op te halen en kennis die er nog niet is beter te kunnen ontwikkelen.

Voor wie
De leerkring en deze bijeenkomst is voor gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Wilt u hieraan deelnemen meldt u zich dan via de groene knop aan voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: Martijn.Kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 8317 1481.

Map for

Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

In veel proeftuinwijken bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Lees meer